Дан: 26. априла 2015.

Мишљење о Радној верзији Нацрта закона о општем управном поступку

бр. 011-00-4/2015-03 датум: 27.4.2015. Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прати спровођење закона и других прописа, иницира доношење или измену прописа ради спровођења и унапређивања заштите од дискриминације и даје мишљење о одредбама нацрта закона и других прописа који се тичу забране дискриминације (чл. 33. т. 7. Закона о заштити дискриминације, „Службени гласник РС“,…

Опширније →
Мишљење о Преднацрту закона о легализацији одрживих неформалних ромских насеља

бр. 011-00-3/2015-02 датум: 27. 4. 2015. Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прати спровођење закона и других прописа, иницира доношење или измену прописа ради спровођења и унапређивања заштите од дискриминације и даје мишљење о одредбама нацрта закона и других прописа који се тичу забране дискриминације (чл. 33. т. 7. Закона о заштити дискриминације, „Службени…

Опширније →
Радионица „Борба против дискриминације Рома“ одржана у Нишу

У оквиру пројекта „Превазилажење неједнакости: борба против дискриминације и злочина из мржње над Ромима и Ромкињама у Србији“, одржана је радионица о заштити од дискриминације у Нишу. Представницима и представницама организација које се баве унапређењем положаја ромске мањине, представљени су појам и облици дискриминације, као и правни оквир и механизми за заштиту од дискриминације. Посебна…

Опширније →
back to top