Законодавне иницијативе и мишљење о прописима

743-22 Иницијатива за измену члана 17. ст. 4, 5. и 7. Закона о финансијској подршци породици са децом

бр. 011-00-23/2022-02    датум: 17.11. 2022. године   МИНИСТАРСТВО ЗА БРИГУ О ПОРОДИЦИ И ДЕМОГРАФИЈУ Министарка, проф. др. Дарија Кисић 11070 НОВИ БЕОГРАД Булевар Михајла Пупина 2 Предмет: Иницијатива за измену члана 17. ст. 4, 5. и 7. Закона о финансијској подршци породици са децом   Поштована госпођо Кисић,   Повереник за заштиту равноправности је, користећи…

Опширније →
781-22 Иницијатива за измену Кривичног законика – злоупотреба снимака

бр. 011-00-26/2022-02        датум: 16.11.2022.године     МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ Маја Поповић, министарка   11000 БЕОГРАД Немањина 22-26     Предмет: Иницијатива за измену и допуну члана Кривичног законика у погледу прописивања кривичног дела због злоупотребе и објављивања снимака полно експлицитног садржаја   Поштована госпођо Поповић,   Као што Вам је познато, Повереник за заштиту равноправности у…

Опширније →
700-22 Иницијатива измена назива парка- Комисија за споменике и називе тргова и улица

бр. 021-01-1010/2022-02   датум: 24. октобар 2022. године   СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА Комисија за споменике и називе тргова и улица   11000 БЕОГРАД Драгослава Јовановића 2   Предмет: Иницијатива за измену назива парка „Митићева рупа“ у „Парк Душана Јовановића“   Поштовани/е, Удружење А11 – Иницијатива за економска и социјална права и Душка Јовановић, сестра убијеног дечака…

Опширније →
700-22 Иницијатива измена назива парка – градоначелник

бр. 021-01-1010/2022-02    датум: 24. 10. 2022.   АЛЕКСАНДАР ШАПИЋ градоначелник града Београда   11000 БЕОГРАД Драгослава Јовановића 2   Предмет: Иницијатива за измену назива парка „Митићева рупа“ у назив „Парк Душана Јовановића“   Поштовани господине Шапићу, Удружење А11 – Иницијатива за економска и социјална права и Душка Јовановић, сестра убијеног дечака Душана Јовановића, обавестили су…

Опширније →
605-22 Иницијатива за измену Правилника о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите

бр. 110-00-4/2022-02    датум: 21.09.2022. године   МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА Проф.др. Дарија Кисић Тепавчевић, министарка   11000 БЕОГРАД Немањина 22-24                                     Предмет: Иницијатива за измену Правилника о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите   Поштована госпођо Кисић Тепавчевић, Повереник за заштиту равноправности, у оквиру своје надлежности, прописане чланом…

Опширније →
455-22 Иницијатива за измену Уредбе о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање унапређења туристичког промета домаћих туриста на територији Републике Србије

бр. 07-00-00290/2022-02   датум: 20. 7. 2022.   МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА   Татjана Матић, министарка 11070 БЕОГРАД Париска 7   Предмет: Иницијатива за измену Уредбе о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање унапређења туристичког промета домаћих туриста на територији Републике Србије   Поштована госпођо Матић, Поверенику за заштиту равноправности обратио се…

Опширније →
418-22 Иницијатива за измену и допуну Правилника о листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања

бр. 021-01-512/2022-02 датум:   8.09.2022.године   РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Проф. др Сања Радојевић Шкодрић, в.д. директорке     11000 Београд Јована Мариновића бр.2     Предмет: Иницијатива за измену и допуну Правилника о листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања   Поштована госпођо Радојевић Шкодрић, Полазећи од надлежности…

Опширније →
441-22 Мишљење на Предлог акционог плана за 2022. и 2023. за спровођење Стратегије превенције и заштите од дискриминације за период од 2022 до 2030. године

бр. 021-01-00531/2022-03          датум: 15.07.2022. године   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереник за заштиту равноправности, даје   МИШЉЕЊЕ на Предлог акционог плана за 2022. и 2023. за спровођење Стратегије превенције и заштите од дискриминације за период од 2022 до 2030. године     Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог се дописом…

Опширније →
437-22 Иницијатива за стављање ван снаге Одлуке Управног одбора Адвокатске коморе Београда

бр. 07-00-272/2022-02      датум: 8.7.2022   АДВОКАТСКА КОМОРА БЕОГРАДА Момчило М. Булатовић, адвокат 11000 Београд Дечанска 13   Предмет:  Иницијатива за стављање ван снаге Одлуке Управног одбора Адвокатске коморе Београда, дел. бр. 4235/2022 од 7. јуна 2022. године     Поштовани господине Булатовићу,   Поверенику за заштиту равноправности обратила се Адвокатска комора Србије наводећи да је…

Опширније →
400-22 Иницијатива за измену стандарда за акредитацију и проверу квалитета високошколских установа – Национални савет за високо образовање

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ   11000 Београд Немањина 22-26     Предмет: Иницијатива за измену стандарда за акредитацију и проверу квалитета високошколских установа   Повереник за заштиту равноправности обратио вам се, дописом број 110-00-10/2018-02 од 1. новембра 2018. године, и у складу са својим надлежностима, поднео иницијативу измену стандарда за акредитацију високошколских установа, коју…

Опширније →
back to top