Друга лична својства

Притужба A.с.ц. прoтив стоматолошке oрдинaциje A. збoг дискриминaциje пo oснoву здрaвствeнoг стaњa у oблaсти пружања услугa

дел. бр. 07-00-440/2013-02 датум: 31. 12. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју je поднела организација А. с. ц. из Б, против Стоматолошке ординације А. из Б. У току поступка је утврђено да је добровољни испитивач дискриминације 23. априла 2013. године позвао Стоматолошку ординацију А, са циљем да утврди да…

Опширније →
Притужба A.с.ц. прoтив стоматолошке oрдинaциje К. збoг дискриминaциje пo oснoву здрaвствeнoг стaњa у oблaсти пружања услугa

дел. бр. 07-00-452/2013-02 датум: 30. 12. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју je поднела организација А. с. ц. из Б, против Стоматолошке ординације К. из Б. У току поступка је утврђено да је добровољни испитивач дискриминације 22. априла 2013. године позвао Стоматолошку ординацију К., са циљем да утврди да…

Опширније →
Притужба A.с.ц. прoтив стоматолошке oрдинaциje Д. м. п. р. збoг дискриминaциje пo oснoву здрaвствeнoг стaњa у oблaсти пружања услугa

бр. 07-00-466/2013-02 датум: 30. 12. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју je поднела организација А. с. ц. из Б, против Стоматолошке ординације Д. м. п. р. из Б. У току поступка је утврђено да је добровољни испитивач дискриминације 25. априла 2013. године позвао Стоматолошку ординацију Д. м. п. р,…

Опширније →
Притужба A.с.ц. прoтив стоматолошке oрдинaциje Д. л. збoг дискриминaциje пo oснoву здрaвствeнoг стaњa у oблaсти пружања услугa

бр. 07-00-460/2013-02 датум: 30. 12. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју je поднела организација А. с. ц. из Б, против Стоматолошке ординације Д. л. из Б. У току поступка је утврђено да је добровољни испитивач дискриминације 24. априла 2013. године позвао Стоматолошку ординацију Д. л, са циљем да утврди…

Опширније →
Притужба A.с.ц. прoтив стоматолошке oрдинaциje Д. д. б. збoг дискриминaциje пo oснoву здрaвствeнoг стaњa у oблaсти пружања услугa

бр. 07-00-456/2013-02 датум: 30. 12. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју je поднела организација А. с. ц. из Б, против Стоматолошке ординације Д. д. б. из Б. У току поступка је утврђено да је добровољни испитивач дискриминације 25. априла 2013. године позвао Стоматолошку ординацију Д. д. б, са циљем…

Опширније →
Притужба A.с.ц. прoтив стоматолошке oрдинaциje Ц. м. из Л. збoг дискриминaциje пo oснoву здрaвствeнoг стaњa у oблaсти пружања услугa

бр. 07-00-453/2013-02 датум: 30. 12. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју je поднела организација А. с. ц. из Б, против Стоматолошке ординације Ц. м. из Л. У току поступка је утврђено да је добровољни испитивач дискриминације 24. априла 2013. године позвао Стоматолошку ординацију Ц. м, са циљем да утврди…

Опширније →
Притужба A.с.ц. прoтив стоматолошке oрдинaциje Ц. м. из Б. збoг дискриминaциje пo oснoву здрaвствeнoг стaњa у oбласти пружања услугa

бр. 07-00-455/2013-02 датум: 30. 12. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју je поднела организација А. с. ц. из Б, против Стоматолошке ординације Ц. м. из Б. У току поступка је утврђено да је добровољни испитивач дискриминације 24. априла 2013. године позвао Стоматолошку ординацију Ц. м, са циљем да утврди…

Опширније →
Притужба M. Л. прoтив П. бaнкe збoг дискриминaциje пo oснoву чланства у синдикaлнoj oргaнизaциjи у oблaсти рaдa и запошљавања

бр. 07-00-625/2013-02 датум: 30. 12. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднео М. Л. против П. банке Б. због дискриминације на основу чланства у синдикалној организацији. Подносилац притужбе је навео да је експозитура у којој је радио затворена и да су сви остали запослени премештени на рад у…

Опширније →
Притужба A.с.ц. прoтив стоматолошке oрдинaциje Б. збoг дискриминације пo oснoву здрaвствeнoг стaња у oблaсти пружања услугa

бр. 07-00-447/2013-02 датум: 30. 12. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју je поднела организација А. с. ц. из Б, против Стоматолошке ординације Б. из Б. У току поступка је утврђено да је добровољни испитивач дискриминације 24. априла 2013. године позвао Стоматолошку ординацију Б, са циљем да утврди да ли…

Опширније →
Притужба A.с.ц. прoтив стоматолошке ординације Б. К. збoг дискриминaциje пo oснoву здрaвствeнoг стaњa у oблaсти пружања услугa

бр. 07-00-450/2013-02 датум: 30. 12. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју je поднела организација А. с. ц. из Б, против Стоматолошке ординације Б. К. из Б. У току поступка је утврђено да је добровољни испитивач дискриминације 24. априла 2013. године позвао Стоматолошку ординацију Б. К, са циљем да утврди…

Опширније →
back to top