Друга лична својства

Притужба S. Z. M. против НБС због дискриминације по основу правног статуса у области пружања услуга

бр. 07-00-451/2014-02 датум: 23. 1. 2015.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе S. Z. M. која је поднета против Народне библиотеке Србије. У притужби је наведено да Народна библиотека Србије није омогућила приватним високошколским установама приступ КОБСОН бази научних садржаја, односно, да приступ овој бази имају само државне установе и институције….

Опширније →
Притужба С. Д. против ГУ за инспекцијске послове због дискриминације по основу здравственог стања у области рада и запошљавања

бр. 07-00-468/2014-02 датум: 17. 1. 2015.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку по притужби С. Д. против Градске управе за инспекцијске послове Новог Сада. Притужба је поднета због огласа за избор кандидата за упућивање на обуку ради полагања испита за обављање послова и примену овлашћења Комуналне полиције, у којем је прописан посебан услова…

Опширније →
Притужба В. П. против чланица конкурсне комисије због дискриминације по основу породичног статуса у области рада и запошљавања

бр. 07-00-432/2014-02 датум: 17. 12. 2014.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју je поднелa В. П. из Б, против Е. М, Т. С. и Ј. П, чланица конкурсне комисије Вишег јавног тужилаштва у Београду, због наводно дискриминаторних питања која су јој постављена на разговору за посао. Подноситељка притужбе је навела…

Опширније →
Притужба М. Ф. против ГО Вождовац због дискриминације по основу здравственог стања у поступку пред органом јавне власти

бр. 07-00-434/2014-02 датум: 24. 11. 2014.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднеo М. Ф. (M. F.) из Б. против Општинске управе ГО Вождовац. У притужби је наведено да је општинска управа одбила да одлучи по својеручно потписаном захтеву за упис у посебан бирачки списак националне мањине који је…

Опширније →
Притужба Г. Ћ. против Управе за дечју заштиту због дискриминације по основу породичног статуса у области социјалне заштите

бр. 07-00-196/2014-02 датум: 12. 8. 2014.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе Г. и М. Ћ. из Б. Б, против Управе за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту града Н, због непризнавања права на родитељски додатак и права на једнократну новчану помоћ за усвојено прворођено дете. У току поступка је утврђено…

Опширније →
Притужба М. П. против Градске управе града Пожаревца због дискриминације по основу породичног статуса у области социјалне заштите

бр. 07-00-198/2014-02 датум: 12. 8. 2014.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју je поднела М. П. из П. против Градске управе града Пожаревца У току поступка утврђено je да је М. П. поднела захтев Градској управи града Пожаревца за остваривање права на новчану накнаду за прворођено дете. Међутим, Градска управа…

Опширније →
Притужба М. Л. против Института за ментално здравље због дискриминације по основу здравственог стања у области здравства

бр. 07-00-156/2014-02 датум: 1. 8. 2014.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју je у име и уз сагласност М. Л, поднео Ц. а. п. з. „К. к.“ против Института за ментално здравље из Б, због дискриминације на основу здравственог стања. У притужби је наведено да је 5. фебруара 2014. године,…

Опширније →
Притужба С. Л. против дома здравља по основу здравственог стања у области здравства

бр. 07-00-151/2014-02 датум: 1. 8. 2014.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју je у име и уз сагласност С. Л, поднео Ц. а. п. з. „К. к.“ против Дома здравља З. из Б, због дискриминације на основу здравственог стања. У притужби је наведено да је С. Л. отишла у Службу…

Опширније →
Притужба Ф. М. против Министарства за рад због дискриминације на основу породичног статуса у поступку пред органима јавне власти

бр. 07-00-141/2014-02 датум: 1. 8. 2014.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе Ф. М. из Б, која је поднета против Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, због мишљења у вези са тумачењем одредбе чл. 345. ст. 1. Породичног закона. Министарство је дало мишљење општинским органима управе, у којем је…

Опширније →
Притужба М. В. против П банке због дискриминације на основу чланства у удружењу у области пружања јавних услуга

бр. 07-00-174/2014-02 датум: 8. 7. 2014.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе М. В. из Б. која је поднета против „P. b.“ а.д. Б. и Д. Р, директорке експозитуре Б.- М. Подносилац притужбе сматра да му је због активности у удружењу „Е.“ ускраћено пружање услуга, и то тако што је „P….

Опширније →
back to top