Друга лична својства

Притужба Ј. Х. В. против Дома здравља због дискриминације по основу породичног статуса у области рада

бр. 07-00-514/2014-02 датум: 16. 3. 2015.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе Ј. Х. В. из Ш, против Дома здравља „В.“, а поводом конкурса за упис на специјализацију из гинекологије. У притужби је навела да јој није одобрена специјализација, да је конкурс спроведен са много неправилности и да јој је у…

Опширније →
Притужба М. Ж. против д.о.о. због дискриминације по основу породичног статуса у области рада

бр. 07-00-490/2014-02 датум: 2. 3. 2015.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку по притужби М. Ж. из Б, против привредног друштва „И.“ д.о.о. Б, због дискриминације на основу пола и породичног статуса у области рада. У притужби је наведено да је М. Ж. била запослена код послодавца „И.“ на радном месту референткиње у…

Опширније →
Притужба Д. М. против послодавца због дискриминације по основу породичног статуса у области рада и запошљавања

бр. 07-00-515/2014-02 датум: 13. 2. 2015.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе Д. М. против Н. Д. И. збoг одлуке послодавца да му откаже уговор о раду. Подносилац притужбе сматра да му је отказан уговор о раду јер је директора организације обавестио о својој намери да користи право на одсуство са…

Опширније →
Притужба Д. М. М. против привредног друштва П. СЦГ због дискриминације по основу породичног статуса у области рада и запошљавања

бр. 07-00-00475/2014-02 датум: 29. 1. 2015.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку по притужби Д. М. М, држављанке А, коју је поднела против привредног друштва „П. СЦГ“. У притужби је навела да је од 2006. године запослена на пословима финансијске директорке у „П. СЦГ“, као и да је послодавац сваке године уредно подносио…

Опширније →
Притужба Г. М. против И. Б. д.о.о. због дискриминације по основу породичног статуса у области рада и запошљавања

бр. 07-00-411/2014-02 датум: 26. 1. 2015.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднела Г. М. из Б, против привредног друштва „И. Б.“ д.о.о. Б. У притужби је навела да је била запослена у привредном друштву „П. М.“ а. д. Ч. и да је привремено упућена на рад у „И….

Опширније →
Притужба S. Z. M. против НБС због дискриминације по основу правног статуса у области пружања услуга

бр. 07-00-451/2014-02 датум: 23. 1. 2015.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе S. Z. M. која је поднета против Народне библиотеке Србије. У притужби је наведено да Народна библиотека Србије није омогућила приватним високошколским установама приступ КОБСОН бази научних садржаја, односно, да приступ овој бази имају само државне установе и институције….

Опширније →
Притужба С. Д. против ГУ за инспекцијске послове због дискриминације по основу здравственог стања у области рада и запошљавања

бр. 07-00-468/2014-02 датум: 17. 1. 2015.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку по притужби С. Д. против Градске управе за инспекцијске послове Новог Сада. Притужба је поднета због огласа за избор кандидата за упућивање на обуку ради полагања испита за обављање послова и примену овлашћења Комуналне полиције, у којем је прописан посебан услова…

Опширније →
Притужба В. П. против чланица конкурсне комисије због дискриминације по основу породичног статуса у области рада и запошљавања

бр. 07-00-432/2014-02 датум: 17. 12. 2014.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју je поднелa В. П. из Б, против Е. М, Т. С. и Ј. П, чланица конкурсне комисије Вишег јавног тужилаштва у Београду, због наводно дискриминаторних питања која су јој постављена на разговору за посао. Подноситељка притужбе је навела…

Опширније →
Притужба М. Ф. против ГО Вождовац због дискриминације по основу здравственог стања у поступку пред органом јавне власти

бр. 07-00-434/2014-02 датум: 24. 11. 2014.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднеo М. Ф. (M. F.) из Б. против Општинске управе ГО Вождовац. У притужби је наведено да је општинска управа одбила да одлучи по својеручно потписаном захтеву за упис у посебан бирачки списак националне мањине који је…

Опширније →
Притужба Г. Ћ. против Управе за дечју заштиту због дискриминације по основу породичног статуса у области социјалне заштите

бр. 07-00-196/2014-02 датум: 12. 8. 2014.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе Г. и М. Ћ. из Б. Б, против Управе за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту града Н, због непризнавања права на родитељски додатак и права на једнократну новчану помоћ за усвојено прворођено дете. У току поступка је утврђено…

Опширније →
back to top