Ознака: Социјална заштита

Притужба А. Б. и Г. А. Х. против Градског центра за социјални рад у Београду због дискриминације по основу инвалидитета у области социјалне заштите

бр. 07-00-290/2014-02 датум: 5. 2. 2015.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе А. Б. и Г. А. Х, које су поднета против Градског центра за социјални рад у Београду, Одељењe у Раковици. У притужби је наведено да је А. у фебруару 2014. године ГЦСР Раковица поставио привремену старатељку у поступку лишења…

Опширније →
Притужба Г. Ћ. против Управе за дечју заштиту због дискриминације по основу породичног статуса у области социјалне заштите

бр. 07-00-196/2014-02 датум: 12. 8. 2014.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе Г. и М. Ћ. из Б. Б, против Управе за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту града Н, због непризнавања права на родитељски додатак и права на једнократну новчану помоћ за усвојено прворођено дете. У току поступка је утврђено…

Опширније →
Притужба М. П. против Градске управе града Пожаревца због дискриминације по основу породичног статуса у области социјалне заштите

бр. 07-00-198/2014-02 датум: 12. 8. 2014.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју je поднела М. П. из П. против Градске управе града Пожаревца У току поступка утврђено je да је М. П. поднела захтев Градској управи града Пожаревца за остваривање права на новчану накнаду за прворођено дете. Међутим, Градска управа…

Опширније →
Притужбa A. ж. ц. прoтив цeнтaрa зa сoциjaлни рaд збoг дискриминaциje пo oснoву имoвнoг стaњa у oблaсти сoциjaлнe зaштитe

бр. 07-00-401/2013-02 датум: 15. 10. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужби А. ж. ц. из Б. које су поднете против центара за социјални рад из Бојника, Кнића, Куршумлије. Медвеђе, Уба, Ћуприје, Чачка, Бачке Тополе, Бечеја, Титела, Кањиже, Старе Пазове, Зајечара, Прокупља и Ариља. Притужбе су поднете поводом одлука ових центара…

Опширније →
Притужбa НВO П прoтив M. П. зaпoслeнoг у ЦСР збoг пoнижaвajућeг и узнeмирaвajућeг пoступaњa нa oснoву пoлa и припaднoсти рoмскoj нaциoнaлнoj мaњини

дел. бр. 07-00-376/2013-02 датум: 25. 9. 2013. МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе организације „П.“ из Б, поднете у име и уз сагласност А. В, Н. К, А. Ј, М. С. и Ђ. Б. из Н. С, против М. П. који је запослен у Центру за социјални рад града Новог Сада, поводом понижавајућег…

Опширније →
Притужба С. Ј. против РЗО филијала Пирот због вишеструке дискриминације у области социјалне заштите

дел. бр. 07-00-97/2013-02 датум: 21. 6. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Донето у поступку поводом притужбе С. Ј. из П. против Републичког фонда за здравствено осигурање, Филијалa за Пиротски округ, због вишеструке дискриминације приликом остваривања права на обавезно здравствено осигурање. 1. ТОК ПОСТУПКА 1.1. Повереници за заштиту равноправности притужбом се обратила С. Ј. из П, поводом…

Опширније →
Притужба М. П. против СО Сврљиг због дискриминације на основу брачног статуса и места пребивалишта

дел. бр. 791 датум: 11. 6. 2012. Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прима и разматра притужбе због повреда одредаба Закона о забрани дискриминације, даје мишљења и препоруке и изриче законом утврђење мере (чл. 33. ст. 1. т. 1. Закона о забрани дискриминације „Службени гласник РС“, бр. 22/2009), поводом притужбе М. П. из С,…

Опширније →
Притужба удружења А. против Скупштине града Београда због дискриминације корисница услуга „Сигурне куће“ у остваривању права на сталну новчану помоћ

дел. бр. 905/2011    датум:  5. 8. 2011.   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прима и разматра притужбе због повреда одредаба Закона о забрани дискриминације, даје мишљења и препоруке и изриче законом утврђење мере (члан 33. став 1. тачка 1. Закона о забрани дискриминације „Службени гласник РС“ бр. 22/2009), поводом притужбе АЖЦ из Б,…

Опширније →
Притужба Т. А. против Министарства финансија, Пореска управа – Филијала К. због дискриминације у погледу утврђивања доприноса за обавезно социјално осигурање

дел. бр. 639/2011 датум: 27. 5. 2011. Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прима и разматра притужбе због повреде одредаба Закона о забрани дискриминације и даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима (члан 33. став 1. тачка 1. Закона о забрани дискриминације „Сл. гласник РС“ бр. 22/2009) поводом притужбе Т. А. из К., Повереница…

Опширније →
back to top