Друга лична својства

Притужба oргaнизaциje A.с.ц. прoтив стоматолошке oрдинaциje К. збoг дискриминaциje пo oснoву здрaвствeнoг стaњa у oблaсти пружања услугa

бр. 07-00-542/2013-02 датум: 20. 12. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју je поднела организација А. с. ц. из Б, против Стоматолошке ординације К. из Б. У току поступка је утврђено да је добровољни испитивач дискриминације 18. јула 2013. године позвао Стоматолошку ординацију К, са циљем да утврди да ли…

Опширније →
Притужба oргaнизaциje A.с.ц. прoтив стоматолошке oрдинaциje В.д. збoг дискриминaциje пo oснoву здрaвствeнoг стaњa у oблaсти пружања услугa

бр. 07-00-519/2013-02 датум: 20. 12. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју je поднела организација А. с. ц. из Б, против Стоматолошке ординације В. д. из Б. У току поступка је утврђено да је добровољни испитивач дискриминације 11. јуна 2013. године позвао Стоматолошку ординацију В. д, са циљем да утврди…

Опширније →
Притужба oргaнизaциje A.с.ц. прoтив стоматолошке oрдинaциje Б.м. збoг дискриминaциje пo oснoву здрaвствeнoг стaњa у oблaсти пружања услугa

бр. 07-00-476/2013-02 датум: 20. 12. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју je поднела организација А. с. ц. из Б, против Стоматолошке ординације Б. м. из Б. У току поступка је утврђено да је добровољни испитивач дискриминације 23. априла 2013. године позвао Стоматолошку ординацију Б. м, са циљем да утврди…

Опширније →
Притужба oргaнизaциje A. с. ц. прoтив стoмaтoлoшке oргaнизaциje В. в. р. збoг дискриминaциje пo oснoву здрaвствeнoг стaњa у oблaсти пружања услугa

бр. 07-00-516/2013-02 датум: 6. 12. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју je поднела организација А. с. ц из Б, против Стоматолошке ординације В. в. р. из Б. У току поступка је утврђено да је добровољни испитивач дискриминације 11. јуна 2013. године позвао Стоматолошку ординацију В. в. р, са циљем…

Опширније →
Притужба Г. Б. прoтив ГСП Бeoгрaд збoг дискриминaциje на oснoву здрaвствeнoг стaњa у oблaсти рaдa и запошљавања

бр. 07-00-526/2013-02 датум: 2. 12. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднео Г. Б. из Б, против Градског саобраћајног предузећа „Београд“ због дискриминације у области рада. Г. Б. се пријавио на конкурс који је објавио ГСП „Београд“ и доставио неопходну документацију за радно место контролора возних исправа у…

Опширније →
Притужбa M. M. прoтив Oкружнoг зaтвoрa у Бeoгрaду пo oснoву стaтусa притвoрeнoг лицa

бр. 07-00-420/2013-02 датум: 20. 11. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе M. M. из Б. против Окружног затвора у Београду, због дискриминације на основу статуса притвореног лица. Подносилац притужбе, који се налази у посебној притворској јединици Окружног затвора у Београду, сматра да је дискриминисан као притвореник, јер се већа права…

Опширније →
Притужбa С. Б. прoтив Зaвoдa зa зaштиту спoмeникa културe збoг дискриминaциje пo oснoву прeбивaлиштa у oблaсти рaдa и зaпoшљaвaњa

бр. 07-00-557/2013-02 датум: 25. 10. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју je поднела С. Б. из Л, против Завода за заштиту споменика културе у К. због дискриминације на основу места пребивалишта у области рада. У току поступка је утврђено да је С. Б. била чланица стручног тима на пројекту…

Опширније →
Притужбa A. ж. ц. прoтив цeнтaрa зa сoциjaлни рaд збoг дискриминaциje пo oснoву имoвнoг стaњa у oблaсти сoциjaлнe зaштитe

бр. 07-00-401/2013-02 датум: 15. 10. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужби А. ж. ц. из Б. које су поднете против центара за социјални рад из Бојника, Кнића, Куршумлије. Медвеђе, Уба, Ћуприје, Чачка, Бачке Тополе, Бечеја, Титела, Кањиже, Старе Пазове, Зајечара, Прокупља и Ариља. Притужбе су поднете поводом одлука ових центара…

Опширније →
Притужбa Ж. Л. прoтив РФЗO збoг дискриминaциje нa oснoву стaтусa интeрнo рaсeљeнoг лицa

дел. бр. 07-00-409/2013-02 датум: 23. 9. 2013. МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе Ж. Л. из М. против Републичког фонда за здравствено осигурање, Филијале за град Београд, Испоставе Младеновац, због дискриминације на основу статуса интерно расељеног лица. 1. ТОК ПОСТУПКА 1.1. Повереници за заштиту равноправности притужбом се обратио Ж. Л. из М. због…

Опширније →
Притужбa В. К. прoтив Прeдшкoлскe устaнoвe збoг дискриминaциje дeцe нa oснoву здрaвствeнoг стaњa

дел. бр. 07-00-488/2013-02 датум: 13.9.2013. МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе В. К, законског заступника малолетних М. и А. К. против П. у. „Б. Б.“ у Б, Градског завода за јавно здравље Београд и Секретаријата за образовање и дечју заштиту града Београда. 1. ТОК ПОСТУПКА 1.1. Повереници за заштиту равноправности притужбом се обратио…

Опширније →
back to top