Друга лична својства

Притужба oргaнизaциje A.с.ц. прoтив стоматолошке oрдинaциje В.д. збoг дискриминaциje пo oснoву здрaвствeнoг стaњa у oблaсти пружања услугa

бр. 07-00-519/2013-02 датум: 20. 12. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју je поднела организација А. с. ц. из Б, против Стоматолошке ординације В. д. из Б. У току поступка је утврђено да је добровољни испитивач дискриминације 11. јуна 2013. године позвао Стоматолошку ординацију В. д, са циљем да утврди…

Опширније →
Притужба oргaнизaциje A.с.ц. прoтив стоматолошке oрдинaциje Б.м. збoг дискриминaциje пo oснoву здрaвствeнoг стaњa у oблaсти пружања услугa

бр. 07-00-476/2013-02 датум: 20. 12. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју je поднела организација А. с. ц. из Б, против Стоматолошке ординације Б. м. из Б. У току поступка је утврђено да је добровољни испитивач дискриминације 23. априла 2013. године позвао Стоматолошку ординацију Б. м, са циљем да утврди…

Опширније →
Притужба oргaнизaциje A.с.ц. прoтив стоматолошке oрдинaциje А. збoг дискриминaциje пo oснoву здрaвствeнoг стaњa у oблaсти пружања услугa

дел. бр. 07-00-442/2013-02 датум: 20. 12. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју je поднела организација А. с. ц, против Стоматолошке ординације A. из Б. У току поступка је утврђено да је добровољни испитивач дискриминације 25. априла 2013. године позвао Стоматолошку ординацију A, са циљем да утврди да ли ова…

Опширније →
Притужба oргaнизaциje A.с.ц. прoтив стоматолошке oрдинaциje А. д. збoг дискриминaциje пo oснoву здрaвствeнoг стaњa у oблaсти пружања услугa

бр. 07-00-441/2013-02 датум: 20. 12. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју je поднела организација А. с. ц. из Б, против Стоматолошке ординације А. д. из Б. У току поступка је утврђено да је добровољни испитивач дискриминације 23. априла 2013. године позвао Стоматолошку ординацију А. д, са циљем да утврди…

Опширније →
Притужба oргaнизaциje A.с.ц. прoтив стоматолошке oрдинaциje А. д. в. збoг дискриминaциje пo oснoву здрaвствeнoг стaњa у oблaсти пружања услугa

дел. бр. 07-00-443/2013-02 датум: 20. 12. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју je поднела организација А. с. ц. из Б, против Стоматолошке ординације А. д. в. из Б. У току поступка је утврђено да је добровољни испитивач дискриминације 23. априла 2013. године позвао Стоматолошку ординацију А. д. в, са…

Опширније →
Притужба oргaнизaциje A.с.ц. прoтив стоматолошке oрдинaциje Д. збoг дискриминaциje пo oснoву здрaвствeнoг стaњa у oблaсти пружања услугa

бр. 07-00-457/2013-02 датум: 20. 12. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју je поднела организација А. с. ц. из Б, против Стоматолошке ординације Д. из Б. У току поступка је утврђено да је добровољни испитивач дискриминације 24. априла 2013. године позвао Стоматолошку ординацију Д, са циљем да утврди да ли…

Опширније →
Притужба oргaнизaциje A. с. ц. прoтив стoмaтoлoшке oргaнизaциje В. в. р. збoг дискриминaциje пo oснoву здрaвствeнoг стaњa у oблaсти пружања услугa

бр. 07-00-516/2013-02 датум: 6. 12. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју je поднела организација А. с. ц из Б, против Стоматолошке ординације В. в. р. из Б. У току поступка је утврђено да је добровољни испитивач дискриминације 11. јуна 2013. године позвао Стоматолошку ординацију В. в. р, са циљем…

Опширније →
Притужба Г. Б. прoтив ГСП Бeoгрaд збoг дискриминaциje на oснoву здрaвствeнoг стaњa у oблaсти рaдa и запошљавања

бр. 07-00-526/2013-02 датум: 2. 12. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднео Г. Б. из Б, против Градског саобраћајног предузећа „Београд“ због дискриминације у области рада. Г. Б. се пријавио на конкурс који је објавио ГСП „Београд“ и доставио неопходну документацију за радно место контролора возних исправа у…

Опширније →
Притужбa M. M. прoтив Oкружнoг зaтвoрa у Бeoгрaду пo oснoву стaтусa притвoрeнoг лицa

бр. 07-00-420/2013-02 датум: 20. 11. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе M. M. из Б. против Окружног затвора у Београду, због дискриминације на основу статуса притвореног лица. Подносилац притужбе, који се налази у посебној притворској јединици Окружног затвора у Београду, сматра да је дискриминисан као притвореник, јер се већа права…

Опширније →
Притужбa С. Б. прoтив Зaвoдa зa зaштиту спoмeникa културe збoг дискриминaциje пo oснoву прeбивaлиштa у oблaсти рaдa и зaпoшљaвaњa

бр. 07-00-557/2013-02 датум: 25. 10. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју je поднела С. Б. из Л, против Завода за заштиту споменика културе у К. због дискриминације на основу места пребивалишта у области рада. У току поступка је утврђено да је С. Б. била чланица стручног тима на пројекту…

Опширније →
back to top