Ознака: Образовање и стручно усавршавање

Притужба удружења родитеља К против Министарства просвете науке и технолошког развоја због дискриминације по основу инвлалидитета

бр. 07-00-789/2016-02 датум: 31.3.2016. МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе удружења родитеља К, поднету у име законских заступника шесторо деце са сметњама у развоју, која похађају предшколску установу и основну школу у Новом Саду, и то: А.Г, М.Р, Д.Т, Л. и С.Т. и М.Р, против Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Притужба је…

Опширније →
Притужба С.М. против општине Пријепоље због дискриминације по основу инвалидитета у области образовања и васпитања

бр. 07-00-61/2016-02 датум: 4.4.2016. МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе малолетног A.M, коју је поднела његова мајка С.M. против општине Пријепоље. У притужби је наведено да је A.M. ученик са сметњама у развоју, да похађа ОШ „В. П. В.“ у П, те да му није обезбеђена подршка личног пратиоца. У изјашњењу општине Пријепоље…

Опширније →
Притужба И.Д. против ПУ због дискриминације на основу старосног доба у области образовања

  бр. 07-00-359/2015-02 датум: 19.10.2015. МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе И. Д. из Б, због одлуке конкурсне комисије ПУ „Др С. М.“ из Б. и другостепене одлуке Секретаријата за образовање и дечију заштиту Сектора за инспекцијски надзор Градске управе града Београда да јој се не призна статус редовне студенткиње јер има 37…

Опширније →
Притужба удуржења Д. против ОШ због дискриминације на основу националне припадности у области образовања

бр. 07-00-255/2015-02   датум: 12.8.2015. МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку по притужби удружења Рома „Д.“ из Ј, која је поднета у име малолетне Т. Р, уз сагласност мајке Д. Р, против К. Б, запослене у ОШ „Г. Д.“ из Ј, због дискриминације на основу националне припадности. У притужби је наведено да је Т. Р….

Опширније →
Притужба Д.Б. против ДЗ И. због дискриминације на основу старосног доба у области образовања и стручног усавршавања

бр. 07-00-208/2015-02   датум: 31.7.2015. МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе Д. Б. из Б, против Дома здравља „М. – М. П.“ из И. поводом Правилника о стручном усавршавању и специјализацији запослених Дома здравља „М. – М.П.“ из И. Током поступка утврђено је да су овим правилником прописани критеријуми за упућивање на специјализацију,…

Опширније →
Притужба Т.Р. против ПУ због дискриминације на основу здравственог стања у области образовања

бр. 07-00-531/2014-02   датум: 21.4.2015. МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе Ј. Р, коју је поднела њена мајка Т. Р, против предшколске установе „Д“ из Б, због дискриминације на основу здравственог стања. У притужби jе наведено да Ј. има вишеструке нутритивне алергије а да у ПУ „Д“ из Б. добија исту храну као…

Опширније →
Притужба Н.П. против ОШ због дискриминације на основу инвалидитета у области образовања

бр. 07-00-44/2015-02    датум: 20.4.2015.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе малолетне Н. П, коју је поднео њен отац Ј. П, против општине С. П. У притужби је наведено да је Н. П. ученица ОШ „Х. И. М.“ из С. П, да је слепа, да јој није обезбеђен превоз до школе, као…

Опширније →
Притужба Х. Б. против ОШ ИБ због дискриминације по основу етничког порекла у области образовања

бр. 07-00-519/2014-02 датум: 9. 3. 2015.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе А. Б, коју je поднела његова мајка Х. Б, против ОШ „И. Б.“ З. П. У притужби је наведено да је Х. Б. у јуну 2014. године одвела сина на лекарски преглед и уписала га у први разред у…

Опширније →
Притужба М. Н. против Секретаријата за образовање због дискриминације по основу инвалидитета у области образовања

бр. 07-00-330/2014-02 датум: 2. 3. 2015.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју je поднела М. Н. из Б, мајкa малолетног Л. Р, против Секретаријата за образовање и дечју заштиту града Б. У притужби је наведено да Секретаријат за образовање и дечју заштиту града Б. није обезбедио средства за финансирање личног…

Опширније →
Притужба Т. М. Н. против Министарства просвете због притужбе по основу инвалидитета у области образовања и васпитања

бр. 07-00-138/2014-02 датум: 6. 8. 2014.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе Т. М. Н. из Б, мајке В. Н, коју је поднела против Министарства просвете, науке и технолошког развоја. У притужби је наведено да је В. Н. ученик Основне школе „С. Г.“ у Б, да има сметње у развоју, као…

Опширније →
back to top