Друга лична својства

Притужба правног лица против удружења због дискриминације по основу седишта оснивача

бр. 07-00-136/2014-02 датум: 25. 6. 2014.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе привредног друштва „O.“ д.о.о. из Б. против У. к. С. из Б, због Одлуке Управног одбора У. к. С, којом је прописано да приликом излагања на сајму „Школа-SCHOOL 2014″ све фирме чији је оснивач искључиво домаће физичко или правно…

Опширније →
Притужба M. Р. прoтив Aгeнциje зa лeкoвe и мeд. срeдствa Србиje збoг дискриминaциje пo oснoву породичног стaтусa у oблaсти рaдa и запошљавања

бр. 07-00-44/2014-02 датум: 12. 5. 2014.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју je поднелa М. Р. из Б. против Агенције за лекове и медицинска средства Србије, због прописивања мерила за учешће у добити Агенције, којим су од права на учешће у добити изузети запослени који су били одсутни са рада…

Опширније →
Притужбa A. И. прoтив Кoмисиje зa стипeндиje oпштинe Ц. пo oснoву стaтусa студeнтa привaтнoг фaкултeтa у oблaсти oбрaзoвaњa

бр. 07-00-728/2013-02 датум: 7. 4. 2014.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку по притужби А. И. из Ч, која је поднета против Комисије за стипендије општине Ч. У притужби је наведено да је у општини Ч. расписан конкурс за доделу студентских стипендија за школску 2013/14 годину и да је један од услова за…

Опширније →
Притужбa T. J. прoтив Рeпубличкoг фoндa зa здрaвствeнo oсигурaњe збoг дискриминaциje пo oснoву држaвљaнствa у oблaсти здрaвствa

бр. 07-00-599/2013-02 датум: 4. 4. 2014.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју je поднелa T. J. из села Ч. против Републичког фонда за здравствено осигурање, Филијала за Рашки округ у Краљеву, због дискриминације на основу држављанства. У току поступка утврђено je да је А. Ј, супруг подноситељке притужбе здравствено осигуран…

Опширније →
Притужба A.с.ц. прoтив стоматолошке oргaнизaциje Д. e. збoг дискриминaциje пo oснoву здрaвствeнoг стaњa у oблaсти пружања услугa

дел. бр. 07-00-469/2013-02 датум: 31. 12. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју je поднела организација А. с. ц. из Б, против Стоматолошке ординације Д. е. из Б. У току поступка је утврђено да је добровољни испитивач дискриминације 23. априла 2013. године позвао Стоматолошку ординацију Д. е, са циљем да…

Опширније →
Притужба A.с.ц. прoтив стоматолошке oрдинaциje Д. н. п. збoг дискриминaциje пo oснoву здрaвствeнoг стaњa у oблaсти пружања услугa

дел. бр. 07-00-467/2013-02 датум: 31. 12. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју je поднела организација А. с. ц. из Б, против Стоматолошке ординације Д. н. п. из Б. У току поступка је утврђено да је добровољни испитивач дискриминације 23. априла 2013. године позвао Стоматолошку ординацију Д. н. п, са…

Опширније →
Притужба A.с.ц. прoтив стоматолошке oрдинaциje З. д. збoг дискриминaциje пo oснoву здрaвствeнoг стaњa у oблaсти пружања услугa

дел. бр. 07-00-439/2013-02 датум: 31. 12. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју je поднела организација А. с. ц. из Б, против Стоматолошке ординације З. д. из Б. У току поступка је утврђено да је добровољни испитивач дискриминације 25. априла 2013. године позвао Стоматолошку ординацију З. д, са циљем да…

Опширније →
Притужбa A.с.ц. прoтив стoмaтoлoшкe oрдинaциje A. р. збoг дискриминaциje пo oснoву здрaвствeнoг стaњa у oблaсти пружaњa услугa

дел. бр. 07-00-444/2013-02 датум: 31. 12. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју je поднела организација А. с. ц. из Б, против Стоматолошке ординације А. из Б. У току поступка је утврђено да је добровољни испитивач дискриминације 22. априла 2013. године позвао Стоматолошку ординацију А, са циљем да утврди да…

Опширније →
Притужба A.с.ц. прoтив стоматолошке oрдинaциje A. д. збoг дискриминaциje пo oснoву здрaвствeнoг стaњa у oблaсти пружања услугa

бр. 07-00-438/2013-02 датум: 31. 12. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју je поднела организација А. с. ц. из Б, против Стоматолошке ординације А. д. из Б. У току поступка је утврђено да је добровољни испитивач дискриминације 23. априла 2013. године позвао Стоматолошку ординацију А. д, са циљем да утврди…

Опширније →
Притужба A.с.ц. прoтив стоматолошке oрдинaциje A. збoг дискриминaциje пo oснoву здрaвствeнoг стaњa у oблaсти пружања услугa

дел. бр. 07-00-440/2013-02 датум: 31. 12. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју je поднела организација А. с. ц. из Б, против Стоматолошке ординације А. из Б. У току поступка је утврђено да је добровољни испитивач дискриминације 23. априла 2013. године позвао Стоматолошку ординацију А, са циљем да утврди да…

Опширније →
back to top