Вања Мацановић

Вања Мацановић дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Београду 1999. године, а правосудни испит је положила 2001. године. 2006. стекла је Сертификат из области права детета, кривичноправне заштита малолетних лица и преступништва младих (лиценца за поступање). 2011. је завршила двогодишњи курс на Women’s Human Rights Training Institute, Софија, Бугарска. Од 2005. је координаторка пројекта у Аутономном женском центру. Претходно је радила као адвокатица и case manager у Међународном кривичном суду у Хагу.
Предавачица је на теме: Међународни документи у области насиља над женама и насиља у породици, Медијација – изузетак у породичној медијацији, Институционална заштита мајки и деце у ситуацијама насиља у породици, Иницијатива за покретање кривичних поступака Центра за социјални рад у случајевима насиља у породици, Улога Центра у кривичним поступцима у складу са Закоником о кривичном поступку и Законом о малолетницима, Законска регулатива насиља у породици у Републици Србији.

Print Friendly
Facebook
Google+
http://ravnopravnost.gov.rs/vanja-macanovic/">
back to top