Слободан приступ информацијама и електронска комуникација са странкама

Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја омогућава људима да од органа јавне власти, писаним путем, затраже информације којима орган јавне власти располаже. На овај начин промовише се култура отворености и одговорности за учињено унутар органа јавне власти, као и заштита интереса јавности да зна, између осталог, како органи јавне власти спроводе своје дужности, због чега доносе одлуке које доносе, и како располажу јавним финансијама.

Формулар захтева за приступ информацији од јавног значаја можете пронаћи овде: ЗАХТЕВ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА.

Након што га попуните и потпишете, можете нам га послати:

електронском поштом на адресу: poverenik@ravnopravnost.gov.rs

или писмом на адресу:
Повереник за заштиту равноправности Булевар краља Александра 84, 11111 Београд

 


microsoft-word-icon Електронска комуникација са странкамаDownload


Print Friendly, PDF & Email
back to top