Еквинет (EQUINET)

Европска мрежа тела за равноправност ЕКВИНЕТ основана је 2007. године и окупља 42 институцијe из 32 европскe државe.

Институције чланице ове мреже јесу тела за равноправност, која промовишу равноправност и боре се против свих видова дискриминације укључујући дискриминацију на основу старосног доба, инвалидитета, пола и рода, расе и етничког порекла, верских уверења и сексуалне оријентације.

Мисија Еквинета јесте да омогући телима за равноправност да постигну свој пуни потенцијал на нивоу држава чланица, одржавајући и развијајући мрежу и заједничку платформу за сарадњу ових тела на европском нивоу.

Еквинет тежи унапређивању равноправности у пракси, доприносећи јачем гласу националних тела за равноправност у широј европској дебати, путем промовисања и организовања:

– сталне размене информација, података и експертиза између националних тела за равноправност;

– редовних семинара и обука за особље и експерте/екперткиње унутар националних тела за равноправност;

– развијање сарадње и истраживања у оквиру радних група организованих око тематских области од значаја за национална тела, попут антидикриминаторног законодавства у пракси, стратегија развоја, комуникацијских стратегија и праксе, креирања практичних политика итд.

Једногласном одлуком скупштине Европске мреже тела за равноправност, 17.11.2010. године, Повереник за заштиту равноправности Републике Србије постао је пуноправни члан ове угледне организације.

О Еквинету

Европска мрежа тела за равноправност ЕКВИНЕТ основана је 2007. године и окупља 42 институцијe из 32 европскe државe.

Институције чланице ове мреже јесу тела за равноправност, која промовишу равноправност и боре се против свих видова дискриминације укључујући дискриминацију на основу старосног доба, инвалидитета, пола и рода, расе и етничког порекла, верских уверења и сексуалне оријентације.

Мисија Еквинета јесте да омогући телима за равноправност да постигну свој пуни потенцијал на нивоу држава чланица, одржавајући и развијајући мрежу и заједничку платформу за сарадњу ових тела на европском нивоу.

Еквинет тежи унапређивању равноправности у пракси, доприносећи јачем гласу националних тела за равноправност у широј европској дебати, путем промовисања и организовања:

  • сталне размене информација, података и експертиза између националних тела за равноправност;
  • редовних семинара и обука за особље и експерте/екперткиње унутар националних тела за равноправност;
  • развијање сарадње и истраживања у оквиру радних група организованих око тематских области од значаја за национална тела, попут антидикриминаторног законодавства у пракси, стратегија развоја, комуникацијских стратегија и праксе, креирања практичних политика итд.

Једногласном одлуком скупштине Европске мреже тела за равноправност, 17. новембра 2010. године, Повереник за заштиту равноправности Републике Србије постао је пуноправни члан ове угледне организације.

Корисни линкови:

Препорукре о борби против дискриминације и говора мржње у изборним капањама

Званична интернет страница ЕКВИНЕТ-а

Тела за равноправност, чланови и посматрачи у ЕКВИНЕТ-у

Најновије вести о раду ЕКВИНЕТ-а

Интервју са повереницом проф. др Невеном Петрушић

Equinet Training on Positive Action Measures (16-17 October 2014)

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top