ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ ОКРУГЛИХ СТОЛОВА У ЦИЉУ ЈАЧАЊА ЛОКАЛНИХ КАПАЦИТЕТА ЗА СМАЊЕЊЕ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ СТАРИЈИХ ОСОБА

Програм ПРО – Локално управљање за људе и природу, који се реализује у периоду од 1. јануара 2023. до 31. децембра 2026. године, а који заједнички спроводе организације Уједињених нација (УНОПС, УНИЦЕФ, УНФПА и УНЕП), у сарадњи са Владом Републике Србије, уз финансијску подршку Владе Швајцарске, обухватиће 110 градова и општина широм Србије. У оквиру овог Програма предвиђена је активност јачања локалних капацитета за смањење дискриминације старијих особа, коју ће Популациони фонд УН у Србији (УНФПА) спроводити у периоду од 1. септембра 2024. године до 31. августа 2025. године, а чији је партнер на националном нивоу институција Повереника за заштиту равноправности. С тим у вези,

Повереник за заштиту равноправности и Популациони фонд Уједињених нација у Србији

објављују

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ ОКРУГЛИХ СТОЛОВА

У ЦИЉУ ЈАЧАЊА ЛОКАЛНИХ КАПАЦИТЕТА ЗА СМАЊЕЊЕ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ СТАРИЈИХ ОСОБА

пријављивање у периоду од 5. до 20. фебруара 2024. године

 

  • Округли столови биће организовани у 12 јединица локалне самоуправе у периоду март – октобар 2024. године.
  • Детаљнији термини округлих столова биће накнадно прецизирани у договору са јединицама локалне самоуправе.
  • Округле столове ће водити представици Повереника за заштиту равноправности и Популационог фонда УН у сарадњи са представницима градова и општина, уз обавезно учешће свих других релевантни актера – представника центара за социјални рад, установа здравствене заштите, образовних установа, старијих особа, младих, медија, организација цивилног друштва и других.
  • Циљ округлих столова јесте промовисање измењеног наратива о старењу, али и прилика да се идентификују највећи изазови са којима се старије особе суочавају у локалним срединама, да се дефинишу кључни предуслови за активно и здраво старење и допринесе креирању политика на националном и локалном нивоу које унапређују положај старијих особа, међугенерацијску размену и спречавају дискриминацију, маргинализацију старијих особа и њихову социјалну искљученост.

Ових 12 округлих столова биће основа за израду анализе која ће обухватити тренутно стање када је реч о положају старијих особа и дискриминацији на основу година старости, мапирање проблема, начине њиховог превазилажења, али и примере добре праксе, што ће бити подстицај за даљу дискусију на локалном нивоу међу релевантним актерима и формулисање препорука за поступање јединица локалних самоуправа у будуће.

Јединице локалне самоуправе које буду изабране добиће прилику да кроз овај пројекат, уз експертску подршку представника Повереника за заштиту равноправности и Популационог фонда УН, јасније увиде шта је могуће још урадити у циљу побољшања положаја старијих особа и да на тај начин покажу спремност за унапређење њиховог статуса.

Заинтересоване јединице локалне самоуправе се могу пријавити електронским путем, на мејл: poverenik@ravnopravnost.gov.rs, закључно са 20. фебруаром 2024. године.

НАПОМЕНА: селекција/одабир јединица локалне самуправе извршиће се закључно са 1. мартом 2024. године.

 

 


PDF ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ ОКРУГЛИХ СТОЛОВА У ЦИЉУ ЈАЧАЊА ЛОКАЛНИХ КАПАЦИТЕТА ЗА СМАЊЕЊЕ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ СТАРИЈИХ ОСОБА Preuzmi


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top