Упозорење поводом извештавања медија о догађајима у Бањском Пољу

Повереница упозорава да истицање било чије националне, верске или етничке припадности приликом извештавања о кривичним делима, истрази, осумњиченима, починиоцима или жртвама ни на који начин не доприноси бољем разумевању догађаја, већ се на овај начин пажња у негативном контексту усмерава на све припаднике одређене друштвене групе.

Сведоци смо да се у медијском извештавању о трагедији у Бањском Пољу више пута беспотребно наводила националност особа које су осумњичене за извршење и саучесништво у овом делу.

Повереница истиче да је кривична одговорност индивидуална и да кривично дело нема националност, расну, верску или другу припадност. Јанковић подсећа да су медији у свом извештавању дужни да се придржавају Закона о забрани дискриминације и Правилника о заштити људских права у области пружања медијских услуга у коме се наводи да приликом извештавања о кривичном или другом противправном делу није дозвољено истицати националну, етничку или другу припадност, оријентацију или опредељење лица за које постоји сумња да је то дело учинило или је осуђено за то дело, осим ако је то својство од значаја за правилно разумевање информације која се објављује.

Print Friendly, PDF & Email
back to top