Ознака: Пружање јавних услуга и коришћење објеката и површина

Притужба М. В. против П банке због дискриминације на основу чланства у удружењу у области пружања јавних услуга

бр. 07-00-174/2014-02 датум: 8. 7. 2014.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе М. В. из Б. која је поднета против „P. b.“ а.д. Б. и Д. Р, директорке експозитуре Б.- М. Подносилац притужбе сматра да му је због активности у удружењу „Е.“ ускраћено пружање услуга, и то тако што је „P….

Опширније →
Притужба организације Ж.п. против привредног друштва Ф.в. због дискриминације по основу сексуалне оријентације у области пружања услуга

бр. 07-00-86/2014-02 датум: 27. 5. 2014.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе удружења „Ж. п.“ из Н. против привредног друштва „Ф. в.“ д.о.о. из Н, због дискриминације на основу сексуалне оријентације. Током поступка је утврђено да су Р. С. и О. Б, активисткиње удружења „Ж. п.“ из Н, 14. јануара 2014….

Опширније →
Мишљење пoвoдoм Oдлукe o утврђивaњу критeриjумa зa oствaривaњe прaвa нa пoвлaшћeнa мeстa зa oсoбe сa инвaлидитeтoм у oбjeкту К. a.

бр. 07-00-863/2013-02 датум: 27. 12. 2013. К. А. С. С. […] Поштовани господине С, Повереница за заштиту равноправности примила је 13. децембра 2013. године Ваше електронско писмо у којем тражите мишљење наше службе поводом Одлуке о утврђивању критеријума за остваривање права на повлашћена места за особе са инвалидитетом у објекту К. а. Наводите да ова…

Опширније →
Притужба Ц. M. Р. прoтив Eлeктрoдистрибуциje Ужицe збoг дискриминације пo oснoву нaциoнaлнe припaднoсти у oблaсти пружања услугa

дел. бр. 07-00-486/2013-01 датум: 11. 10. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе организације „Ц. М. Р.“ из П. против „Електродистрибуције“ д. о. о. Краљево, огранак Ужице, погон Пожега због дискриминације на основу националне припадности. У току поступка је утврђено да је „Електродистрибуција“ д. о. о. Краљево, огранак Ужице, погон Пожега,…

Опширније →
Притужба M. В. прoтив ГУ Грaдa Бeoгрaдa збoг дискриминације нa oснoву стaрoснoг дoбa у oблaсти пружања услугa

дел. бр. 07-00-357/2013-02 датум: 23. 7. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднео М. В. из Б. против Градске управе града Београда, због одредбе Правилника о тарифном систему у јавном линијском превозу путника на територији града Београда, који је донело Градско веће града Београда, а којим је прописано…

Опширније →
Притужба Г. Н. и К. Н. прoтив M. Н. збoг дискриминaциje пo oснoву нaциoнaлнe припaднoсти у oблaсти пружања услугa

дел. бр. 07-00-32/2013-01 датум: 16. 7. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју су поднели Г. Н, К. Н. и С. З. из П, против М. Н, предузетнице, власнице „D. B. O.“ из П. због дискриминације на основу националне припадности. 1. ТОК ПОСТУПКА 1.1. Повереници за заштиту равноправности обратио се…

Опширније →
Притужба С. п. и к. с. против лекарске комисије д. з. д. б. в. због дискриминације на основу инвалидитета у области пружања услуга

дел. бр. 1800 датум: 14. 11. 2012.   МИШЉЕЊЕ БР. 69/2012   Донето у поступку по притужбама С. п. и к. С. из Б, које су изјављене у име и уз сагласност Г. П. и Н. К. против лекарске комисије Д. з. „Д. Б. В.“ у З, лекарске комисије З. з. з. з. р. „Ж….

Опширније →
Притужба О. з. љ. п. против Града Ниша, ГО Палилула и ЈКП Тржница због дискриминације на основу инвалидитета у области коришћења јавних објеката и површина

дел. бр. 1665 датум: 17. 10. 2012.   МИШЉЕЊЕ БР. 328/2012   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе О. з. љ. п. из Н, која је поднета у име и уз сагласност Ц. з. с. ж. и. Ниш, У. п. Н. о, Н. у. с. с. х, У. д. Н. и Д. о. о….

Опширније →
Притужба О. з. љ. п. против ЈП ПТТ саобраћаја Србија РЈ Ниш због дискриминације на основу инвалидитета у области пружања услуга

дел. бр. 1486 датум: 29. 9. 2012. Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прима и разматра притужбе због повреда одредаба Закона о забрани дискриминације, даје мишљења и препоруке и изриче законом утврђене мере (чл. 33. ст. 1. тач. 1. Закона о забрани дискриминације „Сл. гласник РС“, бр. 22/2009), поводом притужбe О. з. љ. п….

Опширније →
Притужба Л.П. против града Шапца због дискриминације на основу инвалидитета у области пружања услуга

дел. бр. 1480 датум: 28. 9. 2012. Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прима и разматра притужбе због повреде одредаба Закона о забрани дискриминације и даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима (чл. 33. ст. 1. т. 1. Закона о забрани дискриминације, „Сл. гласник РС“, бр. 22/2009) поводом притужбе Л. П. из Ш, против…

Опширније →
back to top