Дан: 26. маја 2014.

Притужба организације Ж.п. против привредног друштва Ф.в. због дискриминације по основу сексуалне оријентације у области пружања услуга

бр. 07-00-86/2014-02 датум: 27. 5. 2014.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе удружења „Ж. п.“ из Н. против привредног друштва „Ф. в.“ д.о.о. из Н, због дискриминације на основу сексуалне оријентације. Током поступка је утврђено да су Р. С. и О. Б, активисткиње удружења „Ж. п.“ из Н, 14. јануара 2014….

Опширније →
Притужба Бошњачког националног већа против ОШ Д.о. због дискриминације по основу националне припадности у области образовања

бр. 07-00-101/2014-02 датум: 27. 5. 2014.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднело Бошњачко национално вијеће против Основне школе „Д. о.“ Д. б. у П. У притужби је наведено да ученицима бошњачке националности није дата могућност да се изјасне да ли желе да наставу похађају на босанском језику и…

Опширније →
Притужба Бошњачког националног већа против ОШ Б.Б. због дискриминације по основу националне припадности у области образовања

бр. 07-00-103/2014-02 датум: 27. 5. 2014.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе Бошњачког националног вијећа против Основне школе „Б. Б.“ И. у П. У притужби је наведено да је у школи није организована настава на босанском језику за припаднике бошњачке националности, иако се један ученик првог разреда определио за наставу на…

Опширније →
Састанак поверенице са председницом Народне скупштине

Пoвeрeницa зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти Нeвeнa Пeтрушић, рaзгoвaрaлa je сa прeдсeдницoм Нaрoднe скупштинe Рeпубликe Србиje Majoм Гojкoвић o прoблeмимa сa кojимa сe суoчaвa oвaj нeзaвисни oргaн, збoг нeдoстaткa aдeквaтнoг прoстoрa зa рaд. Пoвeрeницa je укaзaлa дa пoсeбну тeшкoћу прeдстaвљa нeдoстaтaк прoстoрa зa рaд Приjeмнe кaнцeлaриje, кoja сe приврeмeнo нaлaзи у згрaди Влaдe Србиje, Нeмaњинa 22-26, пoштo…

Опширније →
back to top