Druga lična svojstva

Pritužba J. i S. P. protiv GU grada Čačka zbog diskriminacije na osnovu državljanstva u postupku pred ogranom javne vlasti

br. 07-00-168/2015-02 datum: 10.8.2015. MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podneo S. P, u ime i uz saglasnost J. P, protiv Gradske uprave za društvenu delatnost grada Čačka. U pritužbi je navedeno da su S. i J. P. pokušali da ostvare pravo na roditeljski dodatak i da im je šefica Službe…

Opširnije →
Pritužba MĐ protiv Uprave grada Niša zbog diskriminacije na osnovu državljanstva u postupku organa javne vlasti

br. 07-00-151/2015-02  datum:  10. 8. 2015.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podneo M. Đ, u ime i uz saglasnost supruge A. Đ, protiv Uprave za dečiju, socijalnu i primarnu zdravstvenu zaštitu grada Niša. U pritužbi je navedeno da A. Đ. nije priznato pravo na jednokratnu novčanu pomoć nezaposlenoj…

Opširnije →
Pritužba OCD protiv udruženja taksista zbog diskriminacije na osnovu ličnog svojstva azilantimigranti u oblasti pružanja usluga

br. 07-00-236/2015-02   datum: 24.7.2015.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe organizacije „P.” iz B. protiv S. t. u. S, povodom izjave A. B, predsednika S. t. u. S, objavljene u elektronskom izdanju dnevnog lista „B.” od 24. marta 2015. godine, u tekstu „NOVA PREPORUKA TAKSISTIMA: Ne vozite azilante!”. Poverenica za zaštitu…

Opširnije →
Pritužba S.R. protiv Gradske uprave zbog diskriminacije na osnovu prebivališta u postupku pred organima javne vlasti

br. 07-00-188/2015-02  datum: 9.7.2015. MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnela S. R. iz N. protiv Uprave za dečiju, socijalnu i primarnu zdravstvenu zaštitu grada N. U toku postupka utvrđeno je da je S. R. podnela zahtev Upravi za dečiju, socijalnu i primarnu zdravstvenu zaštitu grada N. za ostvarivanje prava na…

Opširnije →
Pritužba M.P. protiv advokatske kancelarije zbog diskriminacije na osnovu bračnog statusa u oblasti zapošljavanja

br. 07-00-116/15-02   datum: 19. 6. 2015. MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnela M. P. iz B. protiv advokatske kancelarije BT-L. iz B, zbog diskriminacije prilikom konkurisanja za posao. Podnositeljka pritužbe je navela da je 13. marta 2015. godine, tokom razgovora za posao u ovoj advokatskoj kancelariji, advokatica M. T….

Opširnije →
Pritužba A.I. protiv L.L.H. zbog diskriminacije na osnovu bračnog statusa u oblasti zapošljavanja

br. 07-00-153/2015-02   datum: 15.6.2015.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku po pritužbi A. I. iz K, protiv privrednog društva „L. L. H.” d.o.o. B, zbog diskriminacije na osnovu bračnog statusa prilikom zapošljavanja. U pritužbi je navedeno da se A. I. prijavio na oglas privrednog društva „L. L. H.” d.o.o. B, za radno mesto…

Opširnije →
Pritužba J.Ć. protiv Doma zdravlja N.S. zbog diskriminacije na osnovu zdravstvenog stanja u oblasti pružanja usluga

br. 07-00-552/2014-02  datum:  29.5.2015   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podneo J. Ć. iz N. S. protiv Doma zdravlja N. S. U pritužbi je navedeno da je J. Ć. pokušao da dobije lekarsko uvetenje o zdravstvenom stanju radi prekvalifikacije, odnosno upisa u srednju medicinsku školu, smer medicinska sestra –…

Opširnije →
Pritužba Lj.B. protiv GP zbog diskriminacije na osnovu zdravstvenog stanja u oblasti rada

br. 07-00-552/2014-02  datum:  27.4.2015.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podneo Lj. B. iz S. protiv Građevinskog preduzeća „Z.–g. B.” a.d. B. U pritužbi je naveo da mu je GP „Z.–g.B.” a.d. B. otkazalo ugovor o radu usled tehnoloških, ekonomskih i organizacionih promena, dok je bio na odsustvu sa…

Opširnije →
Pritužba T.R. protiv PU zbog diskriminacije na osnovu zdravstvenog stanja u oblasti obrazovanja

br. 07-00-531/2014-02   datum: 21.4.2015. MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe J. R, koju je podnela njena majka T. R, protiv predškolske ustanove „D” iz B, zbog diskriminacije na osnovu zdravstvenog stanja. U pritužbi je navedeno da J. ima višestruke nutritivne alergije a da u PU „D” iz B. dobija istu hranu kao…

Opširnije →
Pritužba organizacije H. H. protiv kozmetičkog salona D. S. zbog diskriminacije na osnovu zdravstvenog stanja u oblasti pružanja usluga

br. 07-00-656/2014-02 datum: 9. 4. 2015.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnela organizacija H. H. iz B, protiv kozmetičkog salona „D.S.” iz B. U toku postupka je utvrđeno da je dobrovoljni ispitivač diskriminacije 29. jula 2014. godine posetio kozmetički salon „D. S.” iz B. u nameri da zakaže…

Opširnije →
back to top