Druga lična svojstva

Pritužba S. C. prоtiv Ordinacije za fizikalnu medicinu S. zbog diskriminacije po osnovu zdravstvenog stanja u oblasti pružanja zdravstvenih usluga

07-00-218/2016-02 dаtum: 7.7.2016.       МIŠLjЕNјЕ   Мišlјеnjе је dоnеtо u pоstupku pоvоdоm pritužbе kојu je pоdnеlа Dоbrоtvоrnа fоndаciја S.  Č. iz B, prоtiv Ordinаciје zа fizikаlnu mеdicinu i rеhаbiltаciјu „S. М. А.” iz B. U tоku pоstupkа је utvrđеnо dа је dоbrоvоlјni ispitivаč diskriminаciје 14. mаrtа 2016. gоdinе pоzvао Ordinаciјu zа fizikаlnu mеdicinu…

Opširnije →
Pritužba I.S. protiv MUP RS zbog diskriminacije po osnovu prebivališta u oblasti rada i zapošljavanja

br. 07-00-52/2016-02 datum: 14.4. 2016. MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podneo I.S. protiv Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije zbog uslova konkursa za upis polaznika stručnog osposobljavanja u Centru za osnovnu policijsku obuku Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. U pritužbi je naveo da je Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo konkurs za upis…

Opširnije →
Pritužba C.Z.P.T.A. protiv V. Banke zbog diskriminacije po osnovu ličnog svojstva – migrant u oblasti pružanja usluga

br. 07-00-668/2015-02 datum: 29.3.2016. MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe NVO „C.Z.P.T.A.” iz B. protiv V. banke a.d. N.S. U pritužbi je navedeno da V. banka a.d. N.S. prilikom pružanja usluge transfera novca MoneyGram od tražilaca azila i drugih izbeglih lica traži ispunjenje uslova koje inače ne traži od drugih stranih državljana, te…

Opširnije →
Pritužba Lj.P. protiv RTB Bor zbog pozivanja na odgovornost u oblasti rada i zapošljavanja

br. 07-00-678/2015-02 datum: 17.12.2015. MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podneo Lj.R. protiv RTB B. d.o.o. B. U pritužbi je naveo da je nakon obraćanja Povereniku za zaštitu ravnopravnosti smenjen sa mesta rukovodioca Sektora za internu kontrolu RTB B. i raspoređen na niže vrednovano radno mesto (samostalni kontrolor). U izjašnjenju direktora…

Opširnije →
Pritužba Lj.R. protiv RTB B. zbog pozivanja na odgovornost u oblasti rada

br. 07-00-678/2015-02  datum:  17.12.2015. MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podneo Lj. R. protiv RTB B. d.o.o. B. U pritužbi je naveo da je nakon obraćanja Povereniku za zaštitu ravnopravnosti smenjen sa mesta rukovodioca Sektora za internu kontrolu RTB B. i raspoređen na niže vrednovano radno mesto (samostalni kontrolor). U izjašnjenju…

Opširnije →
Pritužba NHC protiv N AD N. zbog diskriminacije izbeglica u oblasti pružanja javnih usluga

br. 07-00-479/2015-02 datum: 23.11.2015. MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe organizacije „N. h. c.” iz N. S. protiv „N” AD N. U pritužbi je navedeno da je D. M, pravnica u N. h. c. putovala autobusom prevoznika „N” na relaciji Beograd-Subotica, 24. avgusta 2015. godine sa polaskom iz Beograda u 20:30 časova. Prilikom…

Opširnije →
Pritužba D.P.P. protiv Ministarstva finansija zbog diskriminacije na osnovu porodičnog statusa u oblasti postupanja organa javne vlasti

br. 07-00-299/2015-02 datum: 30.9.2015. MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku po pritužbi D. P. P, protiv Ministarstva finansija, Poreske uprave, Filijala Palilula. Podnositeljka pritužbe bila je na porodiljskom odsustvu, a u maju 2014. godine poslodavac joj je sa zakašnjenjem uplatio iznos od 133.423,22 dinara na ima naknade zarade, zbog čega ju je Poreska uprava obavezala…

Opširnije →
Pritužba J. i S. P. protiv GU grada Čačka zbog diskriminacije na osnovu državljanstva u postupku pred ogranom javne vlasti

br. 07-00-168/2015-02 datum: 10.8.2015. MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podneo S. P, u ime i uz saglasnost J. P, protiv Gradske uprave za društvenu delatnost grada Čačka. U pritužbi je navedeno da su S. i J. P. pokušali da ostvare pravo na roditeljski dodatak i da im je šefica Službe…

Opširnije →
Pritužba MĐ protiv Uprave grada Niša zbog diskriminacije na osnovu državljanstva u postupku organa javne vlasti

br. 07-00-151/2015-02  datum:  10. 8. 2015.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podneo M. Đ, u ime i uz saglasnost supruge A. Đ, protiv Uprave za dečiju, socijalnu i primarnu zdravstvenu zaštitu grada Niša. U pritužbi je navedeno da A. Đ. nije priznato pravo na jednokratnu novčanu pomoć nezaposlenoj…

Opširnije →
Pritužba OCD protiv udruženja taksista zbog diskriminacije na osnovu ličnog svojstva azilantimigranti u oblasti pružanja usluga

br. 07-00-236/2015-02   datum: 24.7.2015.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe organizacije „P.” iz B. protiv S. t. u. S, povodom izjave A. B, predsednika S. t. u. S, objavljene u elektronskom izdanju dnevnog lista „B.” od 24. marta 2015. godine, u tekstu „NOVA PREPORUKA TAKSISTIMA: Ne vozite azilante!”. Poverenica za zaštitu…

Opširnije →
back to top