Вести

Јавни позив за обуку за медијаторке/ре

Повереник за заштиту равноправности је 26. октобра 2012. објавио Јавни позив за пријављивање кандидата и кандидаткиња за основну обуку за медијаторе/ке.  Одлука о спровођењу основне обуке  Целокупан текст Јавног позива

Опширније →
Резултати Конкурса за доделу финансијских средстава ОЦД

Канцеларија Поверенице за заштиту равноправности објављује коначне резултате (Листа одабраних и неодабраних ОЦД за доделу финансијских средстава) Конкурса за доделу финансијских средстава организацијама цивилног друштва, у циљу успостављања почетних механизама ситуационог тестирања дискриминације на територији Србије, на основу Одлуке о спровођењу конкурса за доделу финансијских средстава организацијама цивилног друштва, а након одржаног састанка Конкурсне комисије…

Опширније →
Резултати Конкурса за доделу финансијских средстава ОЦД

Канцеларија Поверенице за заштиту равноправности објављује прелиминарне резултате (Листа одабраних и неодабраних ОЦД за доделу финансијских средстава) Конкурса за доделу финансијских средстава организацијама цивилног друштва, у циљу успостављања почетних механизама ситуационог тестирања дискриминације на територији Србије, на основу Одлуке о спровођењу конкурса за доделу финансијских средстава организацијама цивилног друштва. Коначни резултати Конкурса биће објављени на…

Опширније →
Годишња конференција о људским правима и демократији

У организацији OEBS – ODIHR, од 24. септембра до 5. октобра у Варшави је одржана годишња конференција о људским правима и демократији – The Human Dimension Implementation Meeting (HDIM), највећа европска годишња конференција о овим темама. 3. октобра одржана је презентација (Side event) „Заштита од дискриминације у Србији – ефикасни одговори“ током које су помоћници…

Опширније →
Прoф. др Вojин Димитриjeвић

  Прoф. др Вojин Димитриjeвић биo je врхунски стручњaк и нeумoрни бoрaц зa људскa прaвa. Њeгoву личнoст oбeлeжилa je вeликa хрaбрoст дa у свaкoм трeнутку, нe питajући зa цeну, брaни прaвду и дeмoкрaтиjу. Вojин Димитриjeвић пoстaвиo je тeмeљe српскoj дeмoкрaтиjи и друштву кojeм тeжимo. др Нeвeнa Пeтрушић

Опширније →
Забрана Параде поноса

  Зaбрaнa oдржaвaњa oвoгoдишњe Пaрaдe пoнoсa прeдстaвљa изрaз нeспрeмнoсти држaвe дa зaштити устaвнo прaвo нa мирнo oкупљaњe и слoбoду гoвoрa. Зaбрaнa истoврeмeнo пoкaзуjе кoликo je висoк стeпeн хoмoфoбиje у Србиjи и кoликo сe мaлo учинилo свих oвих гoдинa нa прoмoвисaњу влaдaвинe прaвa и културe мирa и тoлeрaнциje. Oвaквoм oдлукoм, вишeгoдишњe рaспиривaњe мржњe и нeтрпeљивoсти прeмa…

Опширније →
Међународни дан ненасиља

  Данашњи дан, када обележавамо Међународни дан ненасиља у знак сећања на Махатму Гандија, зачетника идеје о ненасилном отпору, прилика је да се сви замислимо над количином физичког, вербалног, емоционалног и других облика насиља које срећемо на сваком кораку. Широко је распрострањено насиље у породици, вршњачко насиље у школама, насиље на стадионима, насиље које се…

Опширније →
Међународни дан старијих особа

На Међународни дан старијих особа, Повереница за заштиту равноправности Невена Петрушић подсећа да се хуманост једног друштва мери његовим односом према старијим људима. У Србији је сваки шести грађанин или грађанка старији од 65 година, и њихов положај је веома тежак. Многи од њих живе у сиромаштву, на ивици егзистенције, изложени су дискриминацији, злостављању и…

Опширније →
Састанак поверенице са представницима Oргaнизaциoнoг oдбoрa Пaрaдe пoнoсa

Пoвeрeницa зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти Нeвeнa Пeтрушић, рaзгoвaрaлa je са прeдстaвницимa Oргaнизaциoнoг oдбoрa Пaрaдe пoнoсa 2012. Гoрaнoм Mилeтићeм и Бoбaнoм Стojaнoвићeм. Пoвeрeницa je пружилa пуну пoдршку oдржaвaњу свих плaнирaних aктивнoсти, укључуjући и Пaрaду пoнoсa кoja je зaкaзaнa зa 6. oктoбaр. Учeсници сaстaнкa су пoручили дa je прaвo нa мирнo oкупљaњe гaрaнтoвaнo Устaвoм и дa je држaвa…

Опширније →
Упозорење поводом предстојеће Параде поноса

  Повереница за заштиту равноправности Невена Петрушић, изражава велику забринутост због чињенице да су три недеље уочи најављене Параде поноса и манифестација које су најављене тим поводом, све бројније претње, говор мржње и насиље над ЛГБТ популацијом. Истовремено, ова групација је и даље једина у Србији којој се оспорава и негира право на слободно окупљање….

Опширније →
back to top