Законодавне иницијативе и мишљење о прописима

Мишљење на Нацрт закона о странцима

бр. 011-00-00026/2017-02     датум:  13. јун 2017 године   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности,  даје     МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о странцима   Министарство унутрашњих послова је дописом 01 број: 5451/17 од 22. маја 2017. године, доставило Поверенику за заштиту равноправности Нацрт закона о странцима (у даљем тексту: Нацрт закона),…

Опширније →
Иницијатива за измену Закона о ученичком и студентском стандарду

бр. 011-00-23/2017-02    датум: 9. 5. 2017. године     МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА Младен Шарчевић, министара     11000  БЕОГРАД Немањина 22-26     Предмет: Иницијатива за измену Закона о ученичком и студентском стандарду   Поштовани господине Шарчевићу, У складу са чланом 33. тачка 7. Закона о забрани дискриминације[1], којим је, поред осталог,…

Опширније →
Мишљење на Предлог уредбе о утврђивању опасног рада за децу

дел. бр. 110-00-7/2017-02  датум: 19. мај 2017.г.     Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности,  даје   МИШЉЕЊЕ на Предлог уредбе о утврђивању опасног рада за децу   Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је дописом број 119-01-137/2017-01-15 од 10. маја 2017. године, доставило Поверенику за заштиту равноправности Предлог…

Опширније →
Mишљeњe нa Нaцрт зaкoнa o плaнскoм систeму Рeпубликe Србиje

бр. 011-00-22/2017-01  дaтум:   8. мaj  2017.гoдинe     Пoступajући у oквиру зaкoнoм прoписaнe нaдлeжнoсти[1], Пoвeрeницa зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти,  дaje   Mишљeњe нa Нaцрт зaкoнa o плaнскoм систeму Рeпубликe Србиje   Рeпублички сeкрeтaриjaт зa jaвнe пoлитикe je дoписoм брoj 011-00-32/2017-03 oд 25. aприлa 2017. гoдинe, дoстaвиo Пoвeрeнику зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти Нaцрт зaкoнa o плaнскoм систeму Рeпубликe…

Опширније →
Мишљење на Нацрт закона о родној равноправности

бр. 011-00-17/2017-02  датум:  20. април  2017.године Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности,  даје   МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о родној равноправности   У прилогу електронског дописа Кабинета потпредседнице Владе и министарке грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре од 19. априла 2017. године, Поверенику за заштиту равноправности (у даљем тексту: Повереник) достављен је усаглашени…

Опширније →
Мишљење на Нацрт закона о родној равноправности

  бр. 011-00-16/2017-02  датум:  7. април  2017.године       Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности,  даје   МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о родној равноправности     Потпредседница Владе, дописом 32 Број: 011-12554/2016-02 од 30. марта 2017. године, доставила је Поверенику за заштиту равноправности (у даљем тексту: Повереник), нови Нацрт закона…

Опширније →
Мишљење на Нацрт закона о родној равноправности

  дел. бр. 011-00-5/2017-02  датум:  27. фебруар 2017.године   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности,  даје МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о родној равноправности   Потпредседница Владе, дописом 32 Број: 011-12554/2016-01 од 24. фебруара 2017. године, доставила је Поверенику за заштиту равноправности (у даљем тексту: Повереник), нови Нацрт закона о родној равноправности…

Опширније →
Мišlјеnjе о Nаcrtu аkciоnоg plаnа zа primеnu Strаtеgiје zа sоciјаlnо uklјučivаnjе Rоmа i Rоmkinjа u Rеpublici Srbiјi zа pеriоd оd 2016. dо 2025. gоdinе (zа pеriоd 2017-2018. gоdinе)

бр. 021-02-13/2017-02     датум: 17. март 2017. године     Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности,  даје   МИШЉЕЊЕ о Нацрту акционог плана за примену Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период  од 2016. до 2025. године (за период 2017-2018. године)   Министарство за рад, запошљавање, борачка…

Опширније →
Mишљење на Предлог стратегије унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији до 2024. године

бр. 021-02-00001/2017-02 датум: 7.3.2017.   Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања   Немањина 22-26 11000 Београд Поштовани/е,   Вашим дописом бр. 021-02-132/2015-15-4, затражили сте мишљење Повереника за заштиту равноправности на Предлог стратегије унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији до 2024. године (у даљем тексту: Предлог стратегије) са Акционим планом за период…

Опширније →
Мишљење на Нацрт закона о националном ДНК регистру

дел. бр. 011-00-49/2016-02  датум: 21.12. 2016.г.   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности,  даје МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о националном ДНК регистру   Министарство унутрашљих послова је дописом 01 Број 7904/16-16  од 19. децембра 2016. године доставило Поверенику за заштиту равноправности Нацрт закона националном ДНК регистру (у даљем тексту: Нацрт закона),…

Опширније →
back to top