Законодавне иницијативе и мишљење о прописима

Мишљење на Нацрт закона о азилу и привременој заштити

бр.011-00-22/2016-02 датум: 13. октобар 2016. године Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности даје   МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о азилу и привременој заштити     Министарство унутрашњих послова је дописом број: 01-398/16-23 од 23. септембра 2016. године, доставило Поверенику за заштиту равноправности Нацрт закона о азилу и привременој заштити (у даљем…

Опширније →
Мишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама

бр. 011-00-25/2016-02   датум:  6. октобар 2016. године   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности,  даје МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о изменама и допунама  Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама   Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је дописом Број: 011-00-514/2016-06 од 16. септембра 2016. године доставило Поверенику за заштиту равноправности…

Опширније →
Мишљење на Предлог уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе

бр. 110-00-15/2016-04    датум: 4. октобар  2016. године Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности  даје   МИШЉЕЊЕ на Предлог уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе   Министарство  државне управе и локалне самоуправе је дописом број 110-00-00209/2016-20 од…

Опширније →
Мишљење на Предлог уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе

бр. 110-00-17/2016-04    датум: 4. октобар  2016. године Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности  даје   МИШЉЕЊЕ на Предлог уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе   Министарство  државне управе и локалне самоуправе је дописом број 110-00-00211/2016-20 од 19. септембра 2016….

Опширније →
Мишљење на Предлог уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места намештеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе

бр. 110-00-16/2016-04    датум: 4. октобар  2016. године   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности  даје МИШЉЕЊЕ на Предлог уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места намештеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе   Министарство  државне управе и локалне самоуправе је дописом број 110-00-00210/2016-20 од…

Опширније →
Мишљење на Нацрт националног акционог плана за примену Резолуције 1325 Савета безбедности Уједињених нација – Жене, мир и безбедност у Републици Србији (2016-2020)

бр. 337-00-24/2016-01     датум:  29. септембар 2016 године Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности,  даје МИШЉЕЊЕ на Нацрт националног акционог плана за примену Резолуције 1325 Савета безбедности Уједињених нација – Жене, мир и безбедност у Републици Србији (2016-2020) Министарство одбране је дописом број 1306-4 од 12. септембра 2016. године, доставило Поверенику за…

Опширније →
Мишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Царинског закона

бр. 011-00-17/2016-01   датум:  27. септембар 2016. године Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности,  даје МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о изменама и допунама Царинског закона  Министарство финансија је електронском поштом од 5. септембра 2016. године доставило Поверенику за заштиту равноправности Нацрт закона о изменама и допунама Царинског закона, ради давања мишљења. Поступајући…

Опширније →
Мишљење на Нацрт акционог плана за спровођење инклузивног образовања 2015-2020

бр. 6-00-1/2016-01 датум: 9. јун 2016 године Поступајући у оквиру законом прописане надлежности , Повереница за заштиту равноправности, даје МИШЉЕЊЕ на Нацрт акционог плана за спровођење инклузивног образовања 2015-2020 Министарство просвете, науке и технолошког развоја је дописом број 011-00-124/2016-06 од 24. маја 2016. године, доставило Поверенику за заштиту равноправности други Нацрт акционог плана за спровођење…

Опширније →
Mишљење на Предлог акционог плана за остваривање права националних мањина

бр. 90-00-3/2016-01     датум: 24. фебруар 2016. године Поступајући у оквиру законом прописане надлежности, Повереница за заштиту равноправности, даје МИШЉЕЊЕ на Предлог акционог плана за остваривање права националних мањина Министарство  државне управе и локалне самоуправе (у даљем тексту: МДУЛС), је дописом број 90-00-148/2015-08 од 22. фебруара 2016. године, доставило Поверенику за заштиту равноправности (у даљем тексту: Повереник),…

Опширније →
Мишљење на Нацрт закона о финансијској подршци породици са децом

бр. 011-00-8/2016-04   датум:  12.02.2016. године Поступајући у оквиру законом прописане надлежности, Повереница за заштиту равноправности,  даје МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о финансијској подршци породици са децом Поверенику за заштиту равноправности 12. фебруара 2016. године достављен је допис Министарства  за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, број 401-00-02584/2015-13 од 10. фебруара 2016. године, којим је затражено…

Опширније →
back to top