Мирослав Бркић

Проф. др Мирослав Бркић рођен је 1967. године у Шапцу. Основне студије завршава 1992. године на Факултету политичких наука у Београду, смер за социјалну политику и социјални рад. На истом факултету брани магистарску тезу под називом „Социјални рад у реинтеграцији малолетних преступника.“ (1998) и докторску дисертацију „Теоријско-методолошке основе социјалног рада у заједници“ (2002).

Каријеру на ФПН-у започиње 1992. године као сарадник демонстратор при Катедри за социјални рад и социјалну политику на предмету Социјална патологија. Неколико година касније заснива радни однос као асистент приправник на групи методских предмета: „Социјална патологија“ и „Социјални рад у заједници“. Априла 2001. године стиче звање асистента на предмету „Социјални рад у заједници“, а три године и доцента за ужу научну област Теорија и методологија социјалног рада – наставни предмет „Социјални рад у заједници“. У звање ванредног професора изабран је маја 2009. године. Осим на матичном, проф. Бркић од 2005. године изводи наставу на Факултету политичких наука у Бања Луци, а од 2010. и на Филозофском факултету у Тузли.

Проф. др Мирослав Бркић био је помоћник министра за рад и социјалну политику, Сектор за бригу о породици и социјалну заштиту од септембра 2008. до децембра 2009. године. У априлу 1998. изабран је за председника Друштва социјалних радника Београда, чиме постаје најмлађи председник у историји удружења. Ту функцију обављао је до 2001.

Веома је активан у раду невладиних организација које се баве заштитом и подршком маргинализованих друштвених група. Председник је Управног одбора и један од оснивача хуманитарне организације „Наша Србија“, која од 2000-те године пружа континуирану материјалну и психо-социјалну подршку угроженим групама деце и младих. Сарадник је „Центра за права детета“, „Асоцијације центара за социјални рад“, „Удружења цивилних инвалида рата“ и других удружења грађана. Од 2007. године је члан, а од 2013. председник Одбора за акредитацију програма обуке за пружаоце социјалних услуга. Од 2008. до 2010. био је члан Савета за права детета Владе Републике Србије.

Као члан делегације Владе Републике Србије учествовао је у раду међународних организација и тела које се баве заштитом људских права, социјалном политиком и социјалном заштитиом. Члан је делегације Републике Србије која је подносила извештај о стању људских права у Србији пред Комисијом Уједињених Нација за људска права.

Од 2002. године члан је уређивачког одбора Часописа за теорију и критику социјалних идеја и праксе „Социјална мисао“, а од 2012. члан је редакције „Годишњака Факултета политичких наука“. Мирослав Бркић је главни и одговорни уредник обновљеног часописа „Социјална политика“, који издаје Институт за политичке студије.

Проф. др Бркић објавио је више од шездесет научних радова – монографија, чланака и студија у научним и стручним часописима у земљи и иностранству.

Print Friendly
Facebook
Google+
http://ravnopravnost.gov.rs/miroslav-brkic/">
back to top