Мартин Матијашевић

Мартин Матијашевић рођен је 1989. године у Лучанима. Завршио је Факултет безбедности Универзитета у Београду 2012. године, затим мастер академске студије на тему „Политички криминалитет у савременој Србији – појавни облици и импликације по националну безбедност“. Након завршених мастер студија уписао је специјалистичке академске студије криминалистике на Криминалистичко-полицијској академији у Београду, смер Безбедносна заштита лица и имовине, након чега уписује докторске академске студије на Правном факултету Универзитета у Нишу, на катедри правноисторијских наука.

Током основних академских студија Матијашевић је стекао радно искуство на пословима у области приватне и корпоративне безбедности као организатор, координатор и руководилац службе физичког обезбеђења на свим већим спортским и културним манифестацијама и јавним скуповима високог ризика.

Након завршетка основних академских студија, радио је као демонстратор и сарадник у настави на Факултету безбедности Универзитета у Београду на предметима „Системи безбедности“, „Систем цивилне одбране“, „Здравствена и социјална заштита“, „Етика и политика хуманитарне помоћи“, „Тероризам и организовани криминал“. Такође, био је главни координатор стручне праксе Факултета безбедности, координатор и истраживач сарадник Иновационог центра Факултета безбедности, Центра за истраживање хумане безбедности Факултета безбедности, Центра за анализу ризика и управљање кризама.

Мартин Матијашевић учествовао је на великом броју међународних и домаћих научних и стручних конференција, скупова и пројеката из области безбедности, одбране и заштите. Био је члан организационог комитета међународне научне конференције – „20 година људске безбедности“.

Као аутор и коаутор објавио је више научних и стручних чланака из области безбедности, одбране и заштите.

За свој рад више пута је похваљиван и награђиван – Захвалница Продекана за постдипломске студије и научноистраживачки рад Факултета безбедности, за допринос реализацији друге међународне конференције о људској безбедности, добитник је Похвалнице Иновационог центра Факултета безбедности за организацију и координацију рада добровољаца, исказану храброст и несебичан допринос током ванредне ситуације у Републици Србији 2014. године…

Организатор је великог броја хуманитарних акција, сарадник је и пријатељ Универзитетске дечје клинике у Београду.

Print Friendly
Facebook
Google+
http://ravnopravnost.gov.rs/martin-matijasevic/">
back to top