Ознака: Образовање и стручно усавршавање

Притужбa В. Б. прoтив oснoвнe шкoлe T. Р. збoг дискриминaциje пo oснoву инвaлидитeтa у oблaсти oбрaзoвaњa

дел. бр. 07-00-498/2013-02 датум: 11. 10. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе В. Б, законске заступнице П. Б, против ОШ „Т. Р.“ у Ч, због дискриминације детета на основу сметњи у развоју и инвалидитета. У току поступка је утврђено да је П. Б. дете са сметњама у развоју и да…

Опширније →
Притужбa В. К. прoтив Прeдшкoлскe устaнoвe збoг дискриминaциje дeцe нa oснoву здрaвствeнoг стaњa

дел. бр. 07-00-488/2013-02 датум: 13.9.2013. МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе В. К, законског заступника малолетних М. и А. К. против П. у. „Б. Б.“ у Б, Градског завода за јавно здравље Београд и Секретаријата за образовање и дечју заштиту града Београда. 1. ТОК ПОСТУПКА 1.1. Повереници за заштиту равноправности притужбом се обратио…

Опширније →
Притужба Б. ц. з. б. п. против К. а. због дискриминације по основу пола у области образовања и васпитања

дел. бр. 07-00-148/2013-02 датум: 21. 6. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднела организација „Б. ц. з. б. п.“ из Б. против К. а. у Б. због конкурса за упис студената у прву годину основних студија у школској 2013/2014 години, који садржи дискриминаторне услове. 1. ТОК ПОСТУПКА 1.1….

Опширније →
Притужба Б. ц. з. б. п. против Мин. одбране УО и ВА због дискриминације по основу пола и брачног и породичног статуса у области образовања и васпитања

дел. бр. 07-00-114/2013-02 датум: 21. 6. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе организације „Б. ц. з. б. п.“ из Б. против Министарства одбране Републике Србије, Универзитета одбране и Војне академије због конкурса за пријем кандидата из грађанства на Војну академију и Медицински факултет ВМА Универзитета одбране у Београду у школској…

Опширније →
Притужба НВО Р. против ОШ Ђ. Ј. због дискриминације по основу националне припадности у области образовања

дел. бр. 07-00-63/2013-01 датум: 7. 6. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе невладине организације P. из Б. поднете против ОШ „Ђ. Ј.“ у К. и директорке К. П, због дискриминације ученика школе на основу личног својства – припадности ромској националној мањини, у погледу могућности да похађају наставу из предмета Ромски…

Опширније →
Притужба Т. К. против ГО Врачар због дискриминације по основу старосног доба у области образовања и стручног усавршавања

дел. бр. 07-00-82/2013-02 датум: 20. 5. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднела Т. К. из Б. против Градске општине Врачар у Београду, због дискриминације на основу старосног доба у условима за пријем на конкурс „Потрага за способнима“. 1. ТОК ПОСТУПКА 1.1. Повереници за заштиту равноправности обратила се…

Опширније →
Притужба УГ И из К. против ОШ Д. О. из К. због дискриминације ученика на основу националне припадности ромској мањини

дел. бр. 07-00-00402/2012-01 датум: 22. 3. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе УГ „И.“ К, поднете у име малолетног А. П, уз сагласност законске заступнице М. П, против ОШ „Д. О.“ у К, поводом физичког и психичког малтретирања, вређања и исмевања које А. П. трпи од других ученика ове школе…

Опширније →
Притужба организације Р. против Министарства просвете због дискриминације по основу етничког порекла у области образовања и васпитања

дел. бр. 07-00-00445/12 датум: 11. 3. 2013. МИШЉЕЊЕ донето у поступку поводом притужбе коју је поднела организација P. из Б. против Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Градске управе града Лесковца, Основне школе „П. Т.“ у Л. и директора школе, као одговорног лица због сегрегације ромске деце у Основној школи „П. Т.“ у…

Опширније →
Притужба УГ М. Б. из К. против ОШ Ђ. Ј. из К. због дискриминације ромског ученика у образовању

дел. бр. 07-00-00361/2012-01 датум: 22. 2. 2012.   МИШЉЕЊЕ БР. 463/2012   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднело удружење „М. Б.“ из К, у име малолетног М. Б. кога заступа мајка З. Б, против ОШ „Ђ. Ј.“ у К. и директорке К. П, због дискриминације ученика на основу личног својства –…

Опширније →
Притужба УГ Р. из Б. против ОШ Ј. Ј. З. из С. због дискриминације ромске деце у образовању

дел. бр. 07-00-00362/2012-01 датум: 22. 2. 2013.   МИШЉЕЊЕ БР. 461/2012   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднела невладина организација P. из Б. против ОШ „Ј. Ј. З.“ у С.и – измештено четворогодишње одељење у М. и директорке Д. М, као одговорног лица, због дискриминације ромске деце. 1. ТОК ПОСТУПКА 1.1….

Опширније →
back to top