Ознака: Образовање и стручно усавршавање

Притужба Бошњачког националног вијећа против ПУ М. Ц. у П. због дискриминације на основу националне припадности у области образовања

бр. 07-00-96/2014-02 датум: 27. 6. 2014.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднело Бошњачко национално вијеће против Предшколске установе „М. Ц.“ у П. У притужби је наведено да родитељима деце бошњачке националности није дата могућност да се изјасне да ли желе да се васпитно-образовни рад остварује на босанском језику…

Опширније →
Притужба Националног савета националне мањине против средње школе због дискриминације по основу националне припадности у области образовања

бр. 07-00-116/2014-02 датум: 25. 6. 2014.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднело Б. н. в. против Г. у Н. П. У притужби је наведено да се 141 ученик/ца гимназије определио за наставу на босанском језику, а да је за све организована настава на српском језику. Г. у Н….

Опширније →
Притужба Националног савета националне мањине против средње стручне школе због дискриминације по основу националне припадности у области образовања

бр. 07-00-105/2014-02 датум: 29. 5. 2014.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднело Б. н. в. против Т. ш. у П. У притужби је наведено да су ученици и ученице бошњачке националности дискриминисани на основу националне припадности јер у Т. ш. у П. није формирано одељење за наставу на…

Опширније →
Притужба удружења Г. против ОШ Б.Р. због дискриминације по основу националне припадности у области образовања

бр. 07-00-147/2014-02 датум: 28. 5. 2014.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе Удружења родитеља који желе да им деца уче румунски језик из Г. против ОШ „Б. Р.“ Г, због дискриминације ученика на основу припадности румунској националној мањини. У притужби је наведено да се Удружење обратило ОШ „Б. Р.“ Г, са…

Опширније →
Притужба Бошњачког националног већа против ОШ Б.Б. због дискриминације по основу националне припадности у области образовања

бр. 07-00-103/2014-02 датум: 27. 5. 2014.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе Бошњачког националног вијећа против Основне школе „Б. Б.“ И. у П. У притужби је наведено да је у школи није организована настава на босанском језику за припаднике бошњачке националности, иако се један ученик првог разреда определио за наставу на…

Опширније →
Притужба Бошњачког националног већа против ОШ Д.о. због дискриминације по основу националне припадности у области образовања

бр. 07-00-101/2014-02 датум: 27. 5. 2014.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднело Бошњачко национално вијеће против Основне школе „Д. о.“ Д. б. у П. У притужби је наведено да ученицима бошњачке националности није дата могућност да се изјасне да ли желе да наставу похађају на босанском језику и…

Опширније →
Притужбa Д. С. прoтив дирeктoрa и пeдaгoшкињe OШ ИЛР збoг дискриминaциje пo oснoву инвaлидитeтa у oблaсти oбрaзoвaњa

бр. 07-00-738/2013-02 датум: 14. 4. 2014.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднела Д. С. из В. Г. у име малолетне ћерке М. М, против директора М. М. и педагошкиње И. П. О. у ОШ „И. л. р.“ у В. Г. У притужби је наведено да је М. М….

Опширније →
Притужбa A. И. прoтив Кoмисиje зa стипeндиje oпштинe Ц. пo oснoву стaтусa студeнтa привaтнoг фaкултeтa у oблaсти oбрaзoвaњa

бр. 07-00-728/2013-02 датум: 7. 4. 2014.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку по притужби А. И. из Ч, која је поднета против Комисије за стипендије општине Ч. У притужби је наведено да је у општини Ч. расписан конкурс за доделу студентских стипендија за школску 2013/14 годину и да је један од услова за…

Опширније →
Притужба И. К. прoтив Вojнe гимназије збoг дискриминaциje пo oснoву пoлa у oблaсти oбрaзoвaњa

бр. 07-00-603/2013-02 датум: 9. 12. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе И. К. из Н. С. против Војне гимназије у Београду, због конкурса за пријем кандидата из грађанства у Војну гимназију у школској 2013/2014 години, који садржи дискриминаторан услов. У конкурсу за пријем кандидата из грађанства у Војну гимназију у…

Опширније →
Притужба К. Ш. К. прoтив Друштва зa стрaнe jeзикe збoг дискриминaциje у oблaсти oбрaзoвaњa

дел. бр. 07-00-407/2013-02 датум: 11. 10. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе К. Ш. К. против Друштва за стране језике и књижевност Србије, због дискриминаторних делова Пропозиција за такмичење у знању страног језика ученика VIII разреда основних школа, које је донело ово друштво. 1. ТОК ПОСТУПКА 1.1. Повереници за заштиту…

Опширније →
back to top