Vesti

Redovan godišnji izveštaj za 2010 godinu

Redovan godišnji izveštaj za 2010. godinu

Opširnije →
8. mart – povod za razmišljanje o ravnopravnosti žena

SAOPŠTENjE povodom Međunarodnog dana žena

Opširnije →
Socijalna pravda – saopštenje

Bez socijalne pravde nema napretka U danu kada Srbija i svet obeležavaju Međunarodni dan socijalne pravde, principi na kojima se ona zasniva – poštenje, jednakost, uvažavanje različitosti, ne treba da budu samo pojmovi koji se koriste određenog datuma. Naprotiv, svaka država i njeni građani, pored demokratije i slobode, svoj razvoj i napredak temelje upravo na osnovama pravičnosti, solidarnosti…

Opširnije →
Upozorenje javnosti Aida Ćorović

UPOZORENjE povodom govora mržnje protiv Aide Ćorović  

Opširnije →
Opština Priboj nije postupila po preporukama poverenice za zaštitu ravnopravnosti

Opština Priboj nije uvela bosanski jezik i latinično pismo u službenu upotrebu, iako je imala dužnost da to učini, zbog čega je poverenici za zaštitu ravnopravnosti podneta pritužba. Poverenica je sprovela postupak i zaključila da je ovime izvršena diskriminacija na osnovu nacionalne pripadnosti i donela je preporuku da opština Priboj uvede u službenu upotrebu bosanski…

Opširnije →
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti utvrdila diskriminaciju i govor mržnje

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti utvrdila diskriminaciju i govor mržnje na osnovu seksualne orijentacije a povodom pritužbi koje je podnela Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava. SAOPŠTENjE povodom pritužbe LABRISA na NOMOKANON

Opširnije →
Upozorenje – javnost

UPOZORENjE povodom diskriminacije žena u medijima

Opširnije →
Srbija primljena u EKVINET kao punopravni član

Jednoglasnom odlukom skupštine Evropske mreže tela za ravnopravnost (EKVINET), poverenik Republike Srbije za zaštitu ravnopravnosti postao je ponopravni član ove ugledne organizacije, koja okuplja 33 institucije iz 28 evropskih država. Dr Nevena Petrušić, poverenica za zaštitu ravnopravnosti, ukazala je na potrebu jačanja saradnje sa nezavisnim evropskim telima za zaštitu od diskriminacije. Ona je izrazila očekivanja…

Opširnije →
Prvi susret poverenice za zaštitu ravnopravnosti sa civilnim društvom

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, prof. dr Nevena Petrušić susrela se sa 50 predstavnika i predstavnica civilnog društva u sredu, 3. novembra, u Klubu narodnih poslanika u Beogradu. Poverenica je, na prvom od niza planiranih sastanaka, predstavila način postupanja u slučajevima diskriminacije kao i rezultate dosadašnjeg rada, dok su predstavnice i predstavnici civilnog društva istakli ključne…

Opširnije →
back to top