Day: December 25, 2014

Poverenici uručena zahvalnica Asocijacije Duga

Poverenici Neveni Petrušić uručeno je priznanje Asocijacije Duga u znak zahvalnosti za podršku koju pruža ovoj organizaciji koja se bavi pravima LGBT osoba. Zahvalnicu je u prostorijama Poverenika za zaštitu ravnopravnostu uručio predsednik Upravnog odbora Asocijacije Duga Aleksandar Prica. Poverenica Petrušić je rekla da se divi hrabrosti organizacija civilnog društva, posebno onih koji deluju van…

Opširnije →
back to top