Poverenici uručena zahvalnica Asocijacije Duga

Poverenici Neveni Petrušić uručeno je priznanje Asocijacije Duga u znak zahvalnosti za podršku koju pruža ovoj organizaciji koja se bavi pravima LGBT osoba.

Zahvalnicu je u prostorijama Poverenika za zaštitu ravnopravnostu uručio predsednik Upravnog odbora Asocijacije Duga Aleksandar Prica. Poverenica Petrušić je rekla da se divi hrabrosti organizacija civilnog društva, posebno onih koji deluju van Beograda i koje se predano bore za ljudska prava, a naročito za unapređenje položaja LGBT osoba.

Print Friendly, PDF & Email
back to top