Vesti

Poverenica na onlajn događaju EQUINET-a o diskriminaciji starijih

Položaj starijih u Srbiji, kao uostalom i u Evropi i širom sveta, složen je i često nepovoljan. U našem društvu prisutni su različiti oblici diskriminacije starijih – primera radi na radnim mestima, pri podizanju kredita i sl, a praksa naše institucije pokazuje da je starosno doba, kao osnov diskriminacije, među najčešćim razlozima zbog kojeg nam…

Opširnije →
Poverenica na konferenciji „Ljudska prava u digitalnom dobu“

Zahvaljujući brzom i snažnom razvoju modernih tehnologija, koji se često naziva i „četvrtom industrijskom revolucijom“, dogodile su se velike promene u ukupnim društveno-političkim odnosima i u svakodonevnom životu ljudi. Gledajući sa stanovišta poštovanja ljudskih prava, ove promene nisu donele samo napredak, već i nove izazove, a alati za zaštitu ljudskih prava, u novom digitalnom dobu,…

Opširnije →
Poverenica: Dostignuti nivo ravnopravnosti moramo čuvati

Poslovni svet, ekonomska sfera i unapređenje zaštite prava i ravnopravnosti u oblasti radnih odnosa, od izuzetnog su značaja za instituciju Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, ali i čitavo društvo, jer socio-ekonomska prava koja se ostvaruju u toj oblasti, jedna su od temeljnih ljudskih prava, istakla je poverenica Brankica Janković na otvaranju Konferencije Game Changers  – Platforma…

Opširnije →
Janković održala predavanje Romkinjama polaznicima projekta „100 za budućnost“

Žene su često nevidljivi pokretači promena, pa tako i Romkinje imaju ulogu inicijatora promena u svojim zajednicama, rekla je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković na predavanju koje je održala Romkinjama u okviru projekta „100 za budućnost“. Ona je podržala i ohrabrila Romkinje da se više angažuju i uključe u kreiranju javnih politika koje imaju…

Opširnije →
Poverenica na sednici Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova povodom Međunarodnog dana sećanja na žrtve holokausta

Živimo u vremenu i godinama u kojima će umreti i poslednji direktni svedoci holokausta – jednog od najstrašnijih zločina u istoriji čovečanstva i to našu obavezu da pamtimo žrtve i čuvamo  antifašističku tradicju čini još većom, rekla je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković na sednici Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova…

Opširnije →
Poverenica na otvaranju Nedelje privatnosti

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković učestvovala je na skupu povodom otvaranja Nedelje privatnosti, posvećene Međunarodnom danu zaštite podataka o ličnosti, koji se obeležava 28. januara. Ističući da privatnost nije privilegija, već pravo, poverenica je na otvaranju poručila da je povreda prava na zaštitu podataka o ličnosti veoma često povezana sa diskriminacijom. To se veoma…

Opširnije →
U Domu Jevrema Grujića otvorena izložba „Velikanke srpske kulture“

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković prisustvovala je otvaranju izložbe „Velikanke srpske kulture“ u  Domu Jevrema Grujića posvećene slavnim ženama naše istorije, kulture, nauke i umetnosti. Veoma je značajno govoriti o ženskom stvralaštvu, fenomenu koji je do pre nešto više od 100 godina bio skoro nepoznat i nepriznat u javnosti. Broj žena koje su obezbedile…

Opširnije →
Poverenica razgovarala sa predstavnicima organizacije „Crta“

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković razgovarala je sa predstavnicima organizacije „Crta“  koji u  okviru inicijative „Nadzor na delu – jačanje uticaja nezavisnih institucija u rešavanju izazova vladavine prava i ljudskih prava“ istražuju kako osnažiti nezavisne institucije i kako ojačati njihovu kontrolnu ulogu nad radom državnih organa u Srbiji. Teme sastanka su bile iskustva u…

Opširnije →
REDOVAN GODIŠNjI IZVEŠTAJ ZA 2020. PRED NARODNOM SKUPŠTINOM REPUBLIKE SRBIJE

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković predstavila je poslanicima Narodne skupštine Republike Srbije Redovan godišnji izveštaj o stanju u oblasti zaštite ravnopravnosti za 2020. godinu. Tokom 2020. instituciji se obratilo više od 3000 građana i građanki. Poverenik je postupao u 1188 predmeta, a pored mišljenja u pojedinačnim slučajevima, dato je i 476 preporuka mera. Nastavljen…

Opširnije →
REDOVAN GODIŠNjI IZVEŠTAJ ZA 2020. PRED ODBOROM ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković predstavila je članovima Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Redovan godišnji izveštaj o stanju u oblasti zaštite ravnopravnosti za 2020. godinu, na sednici u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Sumirajući rad, poverenica je istakla da je 2020. godina obeležena pandemijom koja je nedvosmisleno pokazala potrebu uspostavljanja ravnoteže…

Opširnije →
back to top