Day: June 12, 2015

Sastanak sa delegacijom USAID-a

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković sastala se sa Lorensom Veterom, direktorom USAID projekta za reformu pravosuđa i odgovornu vlast (JRGA) čime je otpočela seriju sastanaka sa predstavnicima međunarodnih organizacija i institucija u Srbiji. Na sastanku je razgovarano o nastavku saradnje i produbljivanju partnerstva između Poverenika i USAID-ovog projekta za reformu pravosuđa i odgovornu vlast,…

Opširnije →
Pritužba O.S. protiv JP Srbijagas Novi sad zbog diskriminacije na osnovu starosnog doba u oblasti rada

br. 07-00-3/2014-02  datum:  12.6.2015 MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnela O. S. iz B. protiv JP „Srbijagas” Novi Sad. Podnositeljka pritužbe je navela da ima 62 godine života i 35 godina i osam meseci radnog staža, da je potpisivanjem Aneksa II ugovora o radu br. 01-01-1/482 od 9. decembra 2014….

Opširnije →
Pritužba M.N. protiv JP Srbijagas Novi sad zbog diskriminacije na osnovu starosnog doba u oblasti rada

br. 07-00-680/2014-02  datum:  12.6.2015. MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnela M. N. iz B. protiv JP „Srbijagas” Novi Sad. Podnositeljka pritužbe je navela da ima 60 godina života i 37 godina radnog staža i da je potpisivanjem Aneksa III ugovora o radu br. 01-01-1/475 od 9. decembra 2014. godine sa…

Opširnije →
Nastavljeni razgovori sa nevladinim organizacijama

Poverenica Brankica Janković nastavila je niz sastanka sa nevladinim organizacijama razgovarajući sa predstavnicama i predstavnicima MDRI-S, NOOSI i Bibije. U razgovoru sa predstavnicama MDRI-S (Inicijativom za prava osoba sa mentalnim invaliditetom) Biljanom Janjić i Draganom Ćirić Milovanović poseban akcenat je bio stavljen na zabrinjavajući trend rasta broja ljudi lišenih poslovne sposobnosti u Srbiji. Istaknuto je…

Opširnije →
Pritužba S.K. protiv A.N. zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti

br. 07-00-31/2013-02 datum: 12.6.2015.   MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe S. K. iz N. S. protiv N. A. iz N. S. zbog predstavke koju je u ime E. p. N. S. podneo Uniji poslodavaca Srbije 19. decembra 2014. godine, kao i saopštenja za javnost E. p. N. S. od 7. oktobra 2014….

Opširnije →
Biti različit ne znači biti manje čovek

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković izjavila je da će borba da se u Srbiji iskorene sva diskriminatorna ponašanja i netolerancija biti dugotrajna i teška, ali da ona niti sme da prestane niti sme da se odugovlači. Navodeći da je Srbija daleko od tolerantnog društva, ona je u intervjuu agenciji Beta rekla da se efekti…

Opširnije →
Pritužba M.Š. protiv NZS zbog višestruke diskriminacije u oblasti zapošljavanja

br. 07-00-485/2014-02   datum: 12.6.2015. MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe M. Š. iz N, protiv Nacionalne službe za zapošljavanje, Filijala N. U pritužbi je navela da je NSZ prilikom posredovanja u zapošljavanju po prijavama preduzaća „Y. C.” na razgovore za posao upućivala samo kandidate muškog pola koji nisu stariji od 35 godina i…

Opširnije →
back to top