Инвалидитет

1212-2018 Мишљење по притужби Ц.У.П.С. и организације „C.R.D.“ против Центра за социјални рад у Лесковцу због дискриминације на основу инвалидитета приликом пружања јавних услуга или при коришћењу објеката и површина

бр. 07-00-1404/2018-02   датум: 20.2.2018. МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе Ц.У.П.С. и организације „C.R.D.“, поднете против Центра за социјални рад у Лесковцу, због дискриминације на основу инвалидитета. У притужби је наведено да објекат у којем се налази Центар за социјални рад у Лесковцу није приступачан за особе са инвалидитетом које за кретање користе…

Опширније →
1213-18 Притужба ОЦД против гимназије Л. због дискриминаицје на основу инвалидитета у области образовања

бр. 07-00-1402/2018-02  датум: 12.2.2019.     МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју су поднели ЦПС и CRD против гимназије Л. због дискриминације особа са инвалидитетом. У притужби је наведено да се у просторије гимназије Л. може ући само коришћењем степеница, које представљају трајну несавладиву архитектонску препреку за ученике и друге особе…

Опширније →
1209-2018 Мишљење са препоруком по притужби Ц.У.П.С. и организације „Ц.Р.Д.“ против Јабланичког управног округа због дискриминације на основу инвалидитета при коришћењу објекта и јавних површина

бр. 07-00-01407/2018-02  датум: 12.2.2019.     МИШЉЕЊЕ     Мишљење је донето у поступку поводом притужбе Ц.У.П.С. и организације „C.R.D.“ против Јабланичког управног округа, због дискриминације на основу инвалидитета. У притужби је наведено да објекат у коме се налази служба Јабланичког управног округа у улици П. Ђ. у Лесковцу није приступачан за особе са инвалидитетом…

Опширније →
14-19 Утврђена дискриминација на основу инвалидитета у области приступа објектима

бр. 07-00-20/2019-02  датум: 9. 4. 2019.         МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе организације А. А., поднете против компаније Б. Б., Пословница Сомбор, због тога што објекат овог предузећа у улици 32 у Сомбору није приступачан особама са инвалидитетом. У току  поступка затражено је изјашњење одкомпаине Б. Б.. У…

Опширније →
167-19 притужба АА против ББ због дискриминације на основу инвалидитета

бр. 07-00-151/2019-02  датум: 6. 3. 2019.   МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе А. А. против Б. Б. У притужби је, између осталог, наведено да одредбе чл. 2, 20, 22. и 25. Статута Б. Б. дискриминишу паратеквондо спортисте и клубове. Наведено је да су чланом 22. прописани једнаки критеријуми за стицање статуса редовног…

Опширније →
176-18 Мишљење са препоруком по притузби ц.з.с.ж.о.с.и.с. против Г.и.к. Г.О.Н.Б. због дискриминације на основу инвалидитета при коришћењу објекта и јавних површина

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ Брaнкицa Jaнкoвић 176-18 Мишљење са препоруком по притузби ц.з.с.ж.о.с.и.с. против Г.и.к. Г.О.Н.Б. због дискриминације на основу инвалидитета при коришћењу објекта и јавних површина  

Опширније →
1216-18 Притужба због дискриминације на основу инвалидитета

бр. 07-00-01399/2018-02  датум: 12.2.2019.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе удружења АА и ББ против Народног музеја ГГ, због дискриминације особа са инвалидитетом. У притужби је, између осталог, наведено да особама са инвалидитетом које се крећу уз помоћ инвалидских колица није обезбеђен несметан приступ објекту у којем је смештена музејска поставка…

Опширније →
1207-18 Утврђена дискриминација на основу инвалидитета приликом пружања јавних услуга или при коришћењу објеката

бр. 07-00-1408/2018-02  датум: 12.2.2019. године     МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе организацијa АА и ББ поднете против Министарства финансија, Пореске управе, због неприступачности Филијале Пореске управе у Лесковцу особама са инвалидитетом. У изјашњењу Министарства финансија, Пореске управе – Централе, Сектора за материјалне ресурсе, Регионалног одељења Ниш, између осталог је наведено да…

Опширније →
Мишљење по притужби Р.Л. и М. И. против ПУ због дискриминације детета на основу сметњи у развоју у области образовања

Мишљење по притужби Р.Л. и М. И. против ПУ због дискриминације детета на основу сметњи у развоју у области образовања    

Опширније →
Мишљење по притужби М. Г. против З.Т. доо Б. због дискриминације на основу инвалидитета у области пружања услуга

бр. 07-00-540/2018-02  датум: 10. 11. 2018.     МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе М. Г. против привредног друштва Z. T. доо Б, због дискриминације на основу инвалидитета. У притужби је наведено да је М. Г, користећи услуге превођења тумача из Видео релеј центра Градске организације глувих Београда, позвао Z. T. доо…

Опширније →
back to top