Инвалидитет

1158-19 Mишљeњe нa притужбу AA прoтив спeциjaлнe бoлницe збoг инвaлидитeтa

бр. 07-00-603/2019-02  датум: 31.12. 2020.     МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднела АА, против Специјалне болнице за рехабилитацију, због дискриминације на основу инвалидитета. У притужби је наведено да је подноситељки притужбе, након хируршке интервенције, препоручено бањско лечење и рехабилитација, због чега се обратила Специјалној болници како би најпре…

Опширније →
1152-19 Притужба због дискриминације по основу инвалидитета

бр. 07-00-597/2019-02  датум:  7.2.2020.   МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднео адвокат AA, у име и уз сагласност ББ, због дискриминације по основу личних својстава – националне припадности или етничког порекла и по основу инвалидитета. Адвокат АА је у притужби навео да сматра да су ЈП- Функције економских послова и…

Опширније →
1162-2019 Притужбa AA прoтив инвeститoрa збoг дискриминaциje нa oснoву инвaлидитeтa

бр. 07-00-607/2019-02  датум: 31. 12. 2019.     МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе АА против привредног друштва … У притужби је наведено да је подноситељка притужбе од привредног друштва ББ, као од инвеститора и власника станова, 2017. године купила стан у згради на адреси … Даље је наведено да се подноситељка…

Опширније →
1153-19 Утврђена дискриминација на основу инвалидитета у области образовања

бр. 07-00-598/2019-02  датум: 27.12. 2019.     МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе AA, коју је поднела у име малолетног детета,ББ, против општине Бачка Топола, због дискриминације на основу инвалидитета. У притужби је наведено је решењем Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету/ученику од 23. 6….

Опширније →
917-19 Притужбa AA прoтив Eлeктрoтeхничкoг фaкултeтa збoг дискриминaциje нa oснoву инвaлидитeтa

бр. 07-00-451/2019-02  датум: 2. 12. 2019.     МИШЉЕЊЕ     Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднела АА из …, у име и уз сагласност свог сина ББ, против Електротехничког факултета Универзитета у Београду, због дискриминације ББ на основу здравственог стања. У притужби је наведено да је ББ 21. јуна 2019….

Опширније →
814-19 притужба АА против послодавца ББ због дискриминације на основу инвалидитета у области рада

бр. 07-00-354/2019-02  датум: 19. 11. 2019.   МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом приужбе А. А. против послодавца Б. Б. У притужби је, између осталог, наведено да је А. А. особа са инвалидитетом, да ради на радном месту „контролор проласка путника и аутобуса“. Даље је наведено да је решењем Националне службе за запошљавање, Филијала…

Опширније →
605-19 Мишљење у поступку поводом притужбе С. Х. против осигуравајућег друштва

бр. 07-00-315/2019-02  датум: 6.9.2019.  године   МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе С. Х. коју је због дискриминације на основу старосног доба поднела против осигуравајућег друштва. Подноситељка притужбе је навела да је ова осигуравајућа кућа одбила да јој пружи услугу путног осигурања због њених година живота. У изјашњењу осигуравајућег друштва је, између осталог,…

Опширније →
599-19 притужба АА против ПУ … због дискриминације детета ББ на основу здравственог стања у области образовања

бр. 07-00-309/2019-02  датум: 4. 10. 2019. МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднела А. А, у име свог малолетног сина Б. Б, против ПУ .., због дискриминације на основу здравственог стања. У притужби је наведено да је за дете Б. Б. у року поднет захтев за упис у ПУ …, за…

Опширније →
1211-18 М. са П. по прит. Ц.У.П.С. против ЈП Пошта Србије диск. на основу инвалидитета и приступачност објекту у јавној употреби

МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе организацијa Ц.У.П.С и C.R.D, поднете против Јавног предузећа „Пошта Србије”, због дискриминације на основу  инвалидитета. У притужби је наведено да објекат поште у Л. није приступачан за особе са инвалидитетом које за кретање користе инвалидска колица, због постојања архитектонских баријера. У изјашњењу Јавног предузећа „Пошта Србије”,…

Опширније →
314-19 притужба НООСИС против В. доо Б. због дискриминације И.Ј. на основу инвалидитета у области пружања услуга

бр. 07-00-246/2019-02  датум: 22. 7. 2019.         МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднела Н.о.о.с.и.с, у име и уз сагласност И. Ј, против привредног друштва „V.“ доо Б, због дискриминације И. Ј. на основу инвалидитета. У притужби је наведено да је И. Ј. са … 15. априла…

Опширније →
back to top