Инвалидитет

491-21 Дискриминација утврђена против градске управе по основу инвалидитета

07-00-336/2021-02 датум: 16.12. 2021. МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је, у име свог малолетног сина М.М, поднео АА из …, против Градскe управе града … (у даљем тексту: Град) због дискриминације на основу инвалидитета. У притужби и допунама притужбе, између осталог, наведено је да малолетни М.М. има аутизам, да је из…

Опширније →
478-21 Притужба против дома здравља због дискриминације по основу инвалидитета

бр. 07-00-326/2021-02   датум: 14.12.2021.     МИШЉЕЊЕ     Мишљење је донето у поступку поводом притужбе АА, поднете у име малолетне ћерке, против Дома здравља „Смедерево“ у Смедереву, због дискриминације на основу инвалидитета. У притужби је наведено да је школски диспанзер Дома здравља „Смедерево“ који се налази на другом спрату неприступачан особама са инвалидитетом, као…

Опширније →
646-21 Притужба АА против ЈГСП „Нови Сад“ због дискриминације на основу инвалидитета

бр. 07-00-00481/2021-02   датум: 14.12.2021.   МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужби којe је поднела, АА, против ЈГСП „Нови Сад“ Нови Сад ( у даљем тексту: ЈГСП „Нови Сад“) због дискриминације на основу инвалидитета. У притужбама је наведено да је подноситељки притужбе у више наврата било онемогућено да несметано приступи превозу на линији бр….

Опширније →
265-21 Није утврђена дискриминација на основу инвалидитета

07-00-609/2020-02 датум: 29.11.2021.године                                                    МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је АА поднео против ББ. У притужби и допунама притужбе, између осталог, наведено је да је Влада Републике Србије донела Уредбу о утврђивању Програма финансијске подршке спортским организацијама у отежаним економским условима услед пандемије COVID-19 изазване вирусом SARS-Cov-2 (у даљем…

Опширније →
288-21 притужба АА против музичке школе због дискриминације на основу инвалидитета

бр. 07-00-280/2021-02 датум: 27. 9. 2021.   МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднела A. A, у име свог малолетног сина Б. Б, против средње музичке школе В. В. и Министарства просвете, науке и технолошког развоја. У притужби је, између осталог наведено да Б. Б. има развојне потешкоће, да је похађао…

Опширније →
490-21 Мишљење поводом притужбе AA против ББ, због дискриминације на основу инвалидитета и пребивалишта на Косову и Метохији

бр. 07-00-333/2021-02  датум:  12. 8. 2021.     МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе AA против ББ, због дискриминације на основу инвалидитета и пребивалишта на Косову и Метохији. У притужби је наведено да је подноситељ притижбе поднео захтев ЈКП „Паркинг сервис“ у Чачку ради остваривања права на бесплатну паркинг карту за особе…

Опширније →
224-21 Мишљење поводом притужбе А.А. против средње музичке школе В.В. због дискриминације на основу сметњи у развоју и инвалидитета

бр. 07-00-218/2021-02 датум: 22. 6. 2021.   МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју су поднели А.А., у име своје малолетне кћерке Б.Б., против средње музичке школе В.В., због дискриминације на основу сметњи у развоју и инвалидитета. У притужби је, између осталог наведено, да Б.Б. има Даунов синдром и да је редовну основну…

Опширније →
987-20 Притужба против саобраћајног предузећа због дискриминације на основу инвалидитета

бр. 07-00-431/2020-02  датум: 26.3. 2021.   МИШЉЕЊЕ     Мишљење је донето у поступку поводом притужбе AA, против саобраћајног предузећа ББ, због дискриминације на основу инвалидитета. У притужби је наведено да је 14.8.2020. године, путовала аутобусом саобраћајног предузећа ББ на релацији Београд – Нови Сад, са поласком у 13 часова, са аутобуске станице у Београду….

Опширније →
40-20 Утврђено дискриминаторно поступање по основу инвалидитета

бр. 07-00-31/2020-02  датум: 8.3.2021.     МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе АА из …, поднете против Јавног предузећа ББ, Јавног предузећа ВВ и Општине ГГ због дискриминације на основу инвалидитета. У притужби је наведено да објекат у ул. … бр. … у …, који је у власништву Општине ГГ, а који…

Опширније →
317-19 Mишљeњe пo притужби у oблaсти кoришћeњa oбjeкaтa и пoвршинa збoг дискриминaциje нa oснoву инвaлидитeтa

бр. 07-00-250/2019-02  датум:   МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је АА, у своје и у име и уз сагласност својих родитеља ББ и ВВ, поднела против чланова руководства Скупштине стамбене заједнице ГГ, (у даљем тексту: Стамбена заједница) ДД, ЂЂ и ЖЖ, због дискриминације на основу инвалидитета. Подноситељка је у притужби, између…

Опширније →
back to top