Инвалидитет

1153-19 Утврђена дискриминација на основу инвалидитета у области образовања

бр. 07-00-598/2019-02  датум: 27.12. 2019.     МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе AA, коју је поднела у име малолетног детета,ББ, против општине Бачка Топола, због дискриминације на основу инвалидитета. У притужби је наведено је решењем Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету/ученику од 23. 6….

Опширније →
917-19 Притужбa AA прoтив Eлeктрoтeхничкoг фaкултeтa збoг дискриминaциje нa oснoву инвaлидитeтa

бр. 07-00-451/2019-02  датум: 2. 12. 2019.     МИШЉЕЊЕ     Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднела АА из …, у име и уз сагласност свог сина ББ, против Електротехничког факултета Универзитета у Београду, због дискриминације ББ на основу здравственог стања. У притужби је наведено да је ББ 21. јуна 2019….

Опширније →
814-19 притужба АА против послодавца ББ због дискриминације на основу инвалидитета у области рада

бр. 07-00-354/2019-02  датум: 19. 11. 2019.   МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом приужбе А. А. против послодавца Б. Б. У притужби је, између осталог, наведено да је А. А. особа са инвалидитетом, да ради на радном месту „контролор проласка путника и аутобуса“. Даље је наведено да је решењем Националне службе за запошљавање, Филијала…

Опширније →
605-19 Мишљење у поступку поводом притужбе С. Х. против осигуравајућег друштва

бр. 07-00-315/2019-02  датум: 6.9.2019.  године   МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе С. Х. коју је због дискриминације на основу старосног доба поднела против осигуравајућег друштва. Подноситељка притужбе је навела да је ова осигуравајућа кућа одбила да јој пружи услугу путног осигурања због њених година живота. У изјашњењу осигуравајућег друштва је, између осталог,…

Опширније →
599-19 притужба АА против ПУ … због дискриминације детета ББ на основу здравственог стања у области образовања

бр. 07-00-309/2019-02  датум: 4. 10. 2019. МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднела А. А, у име свог малолетног сина Б. Б, против ПУ .., због дискриминације на основу здравственог стања. У притужби је наведено да је за дете Б. Б. у року поднет захтев за упис у ПУ …, за…

Опширније →
1211-18 М. са П. по прит. Ц.У.П.С. против ЈП Пошта Србије диск. на основу инвалидитета и приступачност објекту у јавној употреби

МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе организацијa Ц.У.П.С и C.R.D, поднете против Јавног предузећа „Пошта Србије”, због дискриминације на основу  инвалидитета. У притужби је наведено да објекат поште у Л. није приступачан за особе са инвалидитетом које за кретање користе инвалидска колица, због постојања архитектонских баријера. У изјашњењу Јавног предузећа „Пошта Србије”,…

Опширније →
314-19 притужба НООСИС против В. доо Б. због дискриминације И.Ј. на основу инвалидитета у области пружања услуга

бр. 07-00-246/2019-02  датум: 22. 7. 2019.         МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднела Н.о.о.с.и.с, у име и уз сагласност И. Ј, против привредног друштва „V.“ доо Б, због дискриминације И. Ј. на основу инвалидитета. У притужби је наведено да је И. Ј. са … 15. априла…

Опширније →
1199-18 Притужба ОЦД против ССЗ Београд због дискриминације на основу инвалидитета у области социјалне заштите

бр. 07-00-1389/2018-02  датум: 6.2.2019.         МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је организација цивилног друштва поднела, у име и уз сагласност К. С, против Секретаријата за социјалну заштиту Градске управе града Београда, због дискриминације К. С. на основу инвалидитета. У притужби је наведено да је К. С. корисник…

Опширније →
1122-18 Притужба Б.К. поводом дискриминације М.М. на основу инвалидитета у области пружања услуга

бр. 07-00-1311/2018-02 датум: 15. 4. 2019.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднела Б. К, у име свог малолетног сина М.М. против Општинске управе општине Бачка Паланка, због дискриминације на основу здравственог стања. У притужби је наведено да је М.М. ученик Школе за основно и средње образовање „М. П.“…

Опширније →
84-19 Утврђена дискриминација по основу инвалидитета у поступку оверавања здравствене књижице код Фонда за СОВО

бр. 07-00-87/2019-02   датум: 17.6.2019.     МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе АА коју је поднео у име и уз сагласност ББ, због дискриминације на основу инвалидитета у поступку оверавања здравствене књижице код Фонда за СОВО. Наиме, у притужби се наводи да је као предуслов за остварење овог права, Фонд за СОВО…

Опширније →
back to top