Инвалидитет

265-21 Није утврђена дискриминација на основу инвалидитета

07-00-609/2020-02 датум: 29.11.2021.године                                                    МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је АА поднео против ББ. У притужби и допунама притужбе, између осталог, наведено је да је Влада Републике Србије донела Уредбу о утврђивању Програма финансијске подршке спортским организацијама у отежаним економским условима услед пандемије COVID-19 изазване вирусом SARS-Cov-2 (у даљем…

Опширније →
288-21 притужба АА против музичке школе због дискриминације на основу инвалидитета

бр. 07-00-280/2021-02 датум: 27. 9. 2021.   МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднела A. A, у име свог малолетног сина Б. Б, против средње музичке школе В. В. и Министарства просвете, науке и технолошког развоја. У притужби је, између осталог наведено да Б. Б. има развојне потешкоће, да је похађао…

Опширније →
490-21 Мишљење поводом притужбе AA против ББ, због дискриминације на основу инвалидитета и пребивалишта на Косову и Метохији

бр. 07-00-333/2021-02  датум:  12. 8. 2021.     МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе AA против ББ, због дискриминације на основу инвалидитета и пребивалишта на Косову и Метохији. У притужби је наведено да је подноситељ притижбе поднео захтев ЈКП „Паркинг сервис“ у Чачку ради остваривања права на бесплатну паркинг карту за особе…

Опширније →
224-21 Мишљење поводом притужбе А.А. против средње музичке школе В.В. због дискриминације на основу сметњи у развоју и инвалидитета

бр. 07-00-218/2021-02 датум: 22. 6. 2021.   МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју су поднели А.А., у име своје малолетне кћерке Б.Б., против средње музичке школе В.В., због дискриминације на основу сметњи у развоју и инвалидитета. У притужби је, између осталог наведено, да Б.Б. има Даунов синдром и да је редовну основну…

Опширније →
987-20 Притужба против саобраћајног предузећа због дискриминације на основу инвалидитета

бр. 07-00-431/2020-02  датум: 26.3. 2021.   МИШЉЕЊЕ     Мишљење је донето у поступку поводом притужбе AA, против саобраћајног предузећа ББ, због дискриминације на основу инвалидитета. У притужби је наведено да је 14.8.2020. године, путовала аутобусом саобраћајног предузећа ББ на релацији Београд – Нови Сад, са поласком у 13 часова, са аутобуске станице у Београду….

Опширније →
40-20 Утврђено дискриминаторно поступање по основу инвалидитета

бр. 07-00-31/2020-02  датум: 8.3.2021.     МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе АА из …, поднете против Јавног предузећа ББ, Јавног предузећа ВВ и Општине ГГ због дискриминације на основу инвалидитета. У притужби је наведено да објекат у ул. … бр. … у …, који је у власништву Општине ГГ, а који…

Опширније →
317-19 Mишљeњe пo притужби у oблaсти кoришћeњa oбjeкaтa и пoвршинa збoг дискриминaциje нa oснoву инвaлидитeтa

бр. 07-00-250/2019-02  датум:   МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је АА, у своје и у име и уз сагласност својих родитеља ББ и ВВ, поднела против чланова руководства Скупштине стамбене заједнице ГГ, (у даљем тексту: Стамбена заједница) ДД, ЂЂ и ЖЖ, због дискриминације на основу инвалидитета. Подноситељка је у притужби, између…

Опширније →
1158-19 Mишљeњe нa притужбу AA прoтив спeциjaлнe бoлницe збoг инвaлидитeтa

бр. 07-00-603/2019-02  датум: 31.12. 2020.     МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднела АА, против Специјалне болнице за рехабилитацију, због дискриминације на основу инвалидитета. У притужби је наведено да је подноситељки притужбе, након хируршке интервенције, препоручено бањско лечење и рехабилитација, због чега се обратила Специјалној болници како би најпре…

Опширније →
1152-19 Притужба због дискриминације по основу инвалидитета

бр. 07-00-597/2019-02  датум:  7.2.2020.   МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднео адвокат AA, у име и уз сагласност ББ, због дискриминације по основу личних својстава – националне припадности или етничког порекла и по основу инвалидитета. Адвокат АА је у притужби навео да сматра да су ЈП- Функције економских послова и…

Опширније →
1162-2019 Притужбa AA прoтив инвeститoрa збoг дискриминaциje нa oснoву инвaлидитeтa

бр. 07-00-607/2019-02  датум: 31. 12. 2019.     МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе АА против привредног друштва … У притужби је наведено да је подноситељка притужбе од привредног друштва ББ, као од инвеститора и власника станова, 2017. године купила стан у згради на адреси … Даље је наведено да се подноситељка…

Опширније →
back to top