Дан: 25. марта 2021.

Пoвeрeницa нa скупу o мeђугeнeрaциjскoj сaрaдњи

Meђугeнeрaциjскa сoлидaрнoст je тeмeљни друштвeни угoвoр бeз кojeг нeмa oпстaнкa људскe врстe, рeклa je пoвeрeницa зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти Брaнкицa Jaнкoвић нa oтвaрaњу скупa „Удoбнoст зajeдништвa – кoрaк кa мeђугeнeрaциjскoj сaрaдњи“ у oргaнизaциjи Бeoгрaдскoг цeнтрa зa људскa прaвa и Пoпулaциoнoг фoндa Уjeдињeних нaциja – УНФПA. Пoвeрeницa je истaклa дa je трaнсфeр знaњa мeђу гeнeрaциjaмa oд кључнoг…

Опширније →
29-20 Притужба АА против ББ због дискриминације на основу имовног стања

бр. 07-00-20/2020-02  датум: 25. 3. 2021.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом три притужбе коју је поднела А. А. из А, у своје име и име својих малолетних синова Б.А. и В.А., против ОШ „Чех Карољ“ у Ади, директорке и психолошкиње школе, због дискриминације на основу имовног стања и брачног и породичног…

Опширније →
Мишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о култури

бр. 011-00-8/2021-02 датум:  24. март 2021. године   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереник за заштиту равноправности,  даје   МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о култури   Поверенику за заштиту равноправности 19. марта 2021. године је достављен допис Министарства културе и информисања број 011-00-63/2020-07 са захтевом за давање мишљења на…

Опширније →
back to top