Ознака: Поступак пред органима јавне власти

Притужба Х.Б. против ПС због дискриминације на основу националне припадности у поступку пред органима јавне власти

 бр. 07-00-00518/2013-02  датум:  17. 3. 2015.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе М. Б, коју je поднела њена мајка Х. Б, против Полицијске станице З. У притужби је наведено да је Х. Б. покушала да у ПС З. пријави пребивалиште за своју ћерку, али да је одбијена пријава пребивалишта јер М….

Опширније →
Притужба В.С. против Министарства државне управе и локалне самоуправе због дискриминације на основу националне припадности у поступку пред органима јавне власти

бр. 07-00-508/2014-02   датум: 5.3.2015.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе В. С, коју је поднео председник странке С. Ч, против Министарства државне управе и локалне самоуправе Републике Србије. У притужби jе наведено да је В. С. поднела захтев за упис промена у Регистру политичких странака и затражила, између осталог, да се…

Опширније →
Притужба А. Х. против Скупштине града Београда због дискриминације на основу пола у области поступања органа јавне власти

бр. 07-00-412/2014-02 датум: 4. 12. 2014.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе А. Х, одборнице у Скупштини града Београда, због непримењивања родно диференцијалног (родно осетљивог) језика у актима које доноси Скупштина града Београда. У изјашњењу на наводе притужбе С. П, секретарка Скупштине града навела је да сматра да Скупштина не поступа…

Опширније →
Притужба М. Ф. против ГО Вождовац због дискриминације по основу здравственог стања у поступку пред органом јавне власти

бр. 07-00-434/2014-02 датум: 24. 11. 2014.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднеo М. Ф. (M. F.) из Б. против Општинске управе ГО Вождовац. У притужби је наведено да је општинска управа одбила да одлучи по својеручно потписаном захтеву за упис у посебан бирачки списак националне мањине који је…

Опширније →
Притужба Ч. К, М. Ђ, М. Ј. и В. Т. против Скупштине града Панчева због дискриминације по основу старосног доба у поступању органа јавне власти

бр. 07-00-345/2014-02 датум: 20. 11. 2014.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужби које су Ч. К, М. Ђ, М. Ј. и В. Т. из П. поднели против Скупштине града и Градског већа Панчева, поводом сазнања да ће градске власти усвојити нову Одлуку о давању у закуп атељеа. У притужбама је наведено…

Опширније →
Притужба Ф. М. против Министарства за рад због дискриминације на основу породичног статуса у поступку пред органима јавне власти

бр. 07-00-141/2014-02 датум: 1. 8. 2014.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе Ф. М. из Б, која је поднета против Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, због мишљења у вези са тумачењем одредбе чл. 345. ст. 1. Породичног закона. Министарство је дало мишљење општинским органима управе, у којем је…

Опширније →
Притужба Н. М. против ПС. због дискриминације по основу националне припадности у поступку пред органима јавне власти

бр. 07-00-190/2014-02 датум: 29. 7. 2014.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе Н. М, поднете против Полицијске станице С .г. у Б, због дискриминације на основу националне припадности. У притужби је наведено да је Н. М. пријавила да је видела дете које у Кнез Михајловој улици лежи и проси, без надзора…

Опширније →
Притужбa M. M. прoтив Oкружнoг зaтвoрa у Бeoгрaду пo oснoву стaтусa притвoрeнoг лицa

бр. 07-00-420/2013-02 датум: 20. 11. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе M. M. из Б. против Окружног затвора у Београду, због дискриминације на основу статуса притвореног лица. Подносилац притужбе, који се налази у посебној притворској јединици Окружног затвора у Београду, сматра да је дискриминисан као притвореник, јер се већа права…

Опширније →
Притужба O. з. л. љ. п. прoтив Сeкрeтaриjaтa зa упрaву ГУ Грaдa Бeoгрaдa збoг дискриминaциje пo oснoву сeксуaлнe oриjeнтaциje у пoступку прeд oрганима jaвнe влaсти

дел. бр. 07-00-183/2013-02 датум: 23. 8. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднела О. з. л. љ. п. „Л“ из Б. против Секретаријата за управу Градске управе града Београда, Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права општине Палилула, због дискриминације на основу сексуалне оријентације….

Опширније →
Притужба O. з. л. љ. п. прoтив Сeкрeтaриjaтa зa упрaву ГУ Грaдa Бeoгрaдa збoг дискриминације пo oснoву сeксуaлнe oриjeнтaциje у пoступку прeд oргaнимa jaвнe влaсти

дел. бр. 07-00-184/2013-02 датум: 27. 7. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднела О. з. л. љ. п. „Л.“ из Б. против Секретаријата за управу Градске управе града Београда, Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права општине Стари град, због дискриминације на основу сексуалне…

Опширније →
back to top