Дан: 22. августа 2013.

Притужба Д. T. прoтив M. J. збoг дискриминaциje пo oснoву чланства у синдикaлнoj oргaнизaциjи у oблaсти рaдa и зaпoшљaвaња

дел. бр. 07-00-382/2013-02 датум: 23. 8. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднела Д. Т. из Б. против М. Ј, координаторке рада у ЈП „Пословни простор“ општине Нови Београд, због дискриминације на основу чланства у синдикалној организацији. 1. ТОК ПОСТУПКА 1.1. Повереници за заштиту равноправности притужбом се обратила…

Опширније →
Притужба O. з. л. љ. п. прoтив Сeкрeтaриjaтa зa упрaву ГУ Грaдa Бeoгрaдa збoг дискриминaциje пo oснoву сeксуaлнe oриjeнтaциje у пoступку прeд oрганима jaвнe влaсти

дел. бр. 07-00-183/2013-02 датум: 23. 8. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднела О. з. л. љ. п. „Л“ из Б. против Секретаријата за управу Градске управе града Београда, Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права општине Палилула, због дискриминације на основу сексуалне оријентације….

Опширније →
back to top