Дан: 26. јула 2013.

Притужба O. з. л. љ. п. прoтив Сeкрeтaриjaтa зa упрaву ГУ Грaдa Бeoгрaдa збoг дискриминације пo oснoву сeксуaлнe oриjeнтaциje у пoступку прeд oргaнимa jaвнe влaсти

дел. бр. 07-00-184/2013-02 датум: 27. 7. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднела О. з. л. љ. п. „Л.“ из Б. против Секретаријата за управу Градске управе града Београда, Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права општине Стари град, због дискриминације на основу сексуалне…

Опширније →
back to top