Saopštenja

SAOPŠTENJE POVODOM MEĐUNARODNOG DANA SEĆANJA NA HOLOKAUST

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana sećanja na holokaust, poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković, ističe da ovaj dan mora biti opomena i upozorenje koliko je diskriminacija opasna i do kakvih je katastrofalnih posledica u istoriji dovodila. Kršenje ljudskih prava i raspirivanje rasne, nacionalne i verske mržnje i netrpeljivosti, tolerisanje takvih stavova i nesuprotstavljanje njima, mogu dovesti…

Opširnije →
Poverenica sa predstavnicama udruženja za zaštitu prava pacijenata

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković održala je sastanak sa predstavnicama udruženja Nacionalne organizacije za retke bolesti Srbije i Mrežom organizacija za decu Srbije. Na sastanku je istaknuto da su ova udruženja zajedno sa Savezom udruženja pacijenata Srbije i Udruženjem „Hrabriša“ podnela Inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom…

Opširnije →
Saopštenje povodom Međunarodnog dana ljudskih prava

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković, čestita svim građanima i građankama Srbije Međunarodni dan lјudskih prava i ukazuje da se sedam decenija nakon usvajanja Univerzalne deklaracije o pravima čoveka, i dalјe suočavamo sa njihovim kršenjem i uskraćivanjem, često zaboravlјajući da ona upravo postoje kako bi štitila dostojanstvo, slobodu i ravnopravnost svake osobe, žene, muškarca i…

Opširnije →
BJ 1
SAOPŠTENJE POVODOM MEĐUNARODNOG DANA OSOBA SA INVALIDITETOM

Zaštita osoba sa invaliditetom jedan je od najbitnijih elemenata razvojne, ekonomske i socijalne politike, a odnos prema ugroženim grupama odslikava dostignuti nivo poštovanja ljudskih prava i napretka samog društva, ističe poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom. Poverenica ukazuje da je odnos prema osobama sa invaliditetom i dalje pun predrasuda…

Opširnije →
Poverenica: Spora promena odnosa prema osobama obolelim od AIDS-a

U Srbiji je i dalјe prisutna diskriminacija osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om, a poslednje istraživanje koje je Poverenik sproveo o stavu medija o diskriminaciji pokazuje da i dalјe postoji socijalna distanca prema ovim našim građanima i građankama, izjavila je, povodom obeležavanja 1. decembra, Svetskog dana borbe protiv AIDS-a, poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica…

Opširnije →
Saopštenje povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilјa nad ženama

Povodom 25. novembra, Međunarodnog dana borbe protiv nasilјa nad ženama, poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković upozorava da je nasilјe u porodici i dalјe ogroman društveni problem koji na najdrastičniji način pokazuje da sistem zaštite i prevencije rodno zasnovanog nasilјa mora biti efikasniji.   Da bi se doprinelo smanjenju nasilјa nad ženama, neophodno je da…

Opširnije →
Ustanovlјena godišnja nagrada Poverenika za opštinu ili grad jednakih mogućnosti

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, kao centralna državna institucija u čijem je mandatu  unapređenje ravnopravnosti u svim društvenim odnosima i zaštita od diskriminacije svih društvenih grupa, ustanovio je GODIŠNјU NAGRADU ZA OPŠTINU/GRAD JEDNAKIH MOGUĆNOSTI za sve lokalne samouprave u Srbiji, sa cilјem promovisanja i jačanja ravnopravnosti na svim polјima i stvaranja bolјih i pravednijih uslova za…

Opširnije →
Preporuka mera za ostvarivanje ravnopravnosti za internet portale

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti uputio je preporuku mera za ostvarivanje ravnopravnosti internet portalima u Srbiji kako bi preduzeli sve potrebne mere u cilјu sprečavanja objavlјivanja sadržaja i komentara korisnika na portalu i profilima na društvenim mrežama, kao i uklanjanja onih komentara koji su već objavlјeni,  a koji po svojoj prirodi mogu da podstiču mržnju ili…

Opširnije →
Saopštenje povodom Svetskog dana dostojanstvenog rada

Povodom 7. oktobra, Svetskog dana dostojanstvenog rada, poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković ističe da je pravo na rad jedno od osnovnih ljudskih prava i da treba intenzivno raditi na stvaranju uslova koji će omogućiti svima da svojim radom obezbede dostojanstvenu egzistenciju za sebe i svoju porodicu. Ona podseća na Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima…

Opširnije →
Saopštenje – Predlog za ocenu ustavnosti

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković podnela je Ustavnom sudu Srbije Predlog za ocenu ustavnosti i zakonitosti nekoliko odredaba Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom.   U Predlogu za ocenu ustavnosti, poverenica Janković, pored ostalog, ukazuje na nejednak položaj polјoprivrednica, jer za ostvarivanje naknade za porodilјsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta,…

Opširnije →
back to top