Redovna godišnja konferencija

Međunarodni dan tolerancije, 16. novembar, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti obeležava kao svoj dan. Tim povodom svake godine organizujemo Godišnju konferenciju čiji je cilj razvijanje mehanizama zaštite od diskriminacije, promovisanje vrednosti poštovanja ljudskih prava i unapređenja ravnopravnosti.
U okviru Konferencije, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti dodeljuje Godišnju medijsku nagradu za toleranciju u četiri kategorije: štampa/Online, reportaža, TV/radijski prilog i studentski rad.

Brankica Jankovic
Govor poverenice Janković na Regionalnoj konferenciji tela za ravnopravnost Jugoistočne Evrope

Poštovana predsednice Skupštine Republike Srbije, narodni poslanici i poslanice,Vaše ekselencije, uvažene koleginice i kolege iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Makedonije, iz nezavisnih institucija Srbije, svih naših nacionalnih saveta nacionalnih manjina, a imamo ih 21, predstavnici međunarodnih organizacija, civilnog društva i medija, dragi gosti i prijatelјi, Izuzetna mi je čast što smo…

Opširnije →
Izјаvа о sаrаdnji tеlа zа rаvnоprаvnоst u Јugоistоčnој Еvrоpi

Nа “Rеgiоnаlnој kоnfеrеnciјi tеlа zа rаvnоprаvnоst Јugоistоčnе Еvrоpе”, оdržаnој u Bеоgrаdu 16. nоvеmbrа, pоvоdоm Меđunаrоdnоg dаnа tоlеrаnciје, pоtpisаnа је Izјаvа о sаrаdnji tеlа zа rаvnоprаvnоst u Јugоistоčnој Еvrоpi, pоlаzеći оd klјučnе ulоgе tih tеlа u suzbiјаnju diskriminаciје i pоstizаnju punе rаvnоprаvnоsti svih člаnоvа društvа. Pоrеd pоvеrеnicе zа zаštitu rаvnоprаvnоsti Rеpublikе Srbiје Brаnkicе Јаnkоvić, izјаvu је…

Opširnije →
Međunarodni dan tolerancije – Regionalna konferencija 2016.

Konferencija “Prvi regionalni forum tela za ravnopravnost Jugoistočne Evrope”, održana je u Beogradu povodom 16. novembra, Međunarodnog dana tolerancije, a organizaciju skupa pomogli su Misija OEBS u Srbiji i Fondacija za otvoreno društvo Srbije. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković rekla je da je diskriminacija duboko ukorenjena u predrasudama i navikama koje se sporo i…

Opširnije →
Dodelјene Godišnje medijske nagrade za toleranciju Poverenika i OEBS-a

U okviru Godišnje konferencije „Prvi regionalni forum tela za ravnopravnost Jugoistočne Evrope“ po drugi put su dodelјene Godišnje medijske nagrade za toleranciju Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i OEBS-a. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković i šef misije OEBS-a Andrea Oricio naglasili su značaj i ulogu medija u izgradnji tolerantnog društva, bez diskriminacije. Šefica kabineta poverenice…

Opširnije →
Konferencija povodom Međunarodnog dana tolerancije – 16. novembar 2016.

Konferencija Poverenika za zaštitu ravnopravnosti „Prvi regionalni forum tela za ravnopravnost Jugoistočne Evrope“ ima za cilј uspostavlјanje delotvornog modela regionalne saradnje tela za ravnopravnost iz država regiona, koji će doprineti unapređenju rada na zaštiti lјudskih prava i promociji ravnopravnosti. Skup će otvoriti poverenica Brankica Janković. Posebna pažnja biće posvećena temi efikasnijeg suzbijanja diskriminacije u oblasti…

Opširnije →
back to top