Ekvinet (EQUINET)

Evropska mreža tela za ravnopravnost EKVINET osnovana je 2007. godine i okuplja 42 institucije iz 32 evropske države.

Institucije članice ove mreže jesu tela za ravnopravnost, koja promovišu ravnopravnost i bore se protiv svih vidova diskriminacije uključujući diskriminaciju na osnovu starosnog doba, invaliditeta, pola i roda, rase i etničkog porekla, verskih uverenja i seksualne orijentacije.

Misija Ekvineta jeste da omogući telima za ravnopravnost da postignu svoj puni potencijal na nivou država članica, održavajući i razvijajući mrežu i zajedničku platformu za saradnju ovih tela na evropskom nivou.

Ekvinet teži unapređivanju ravnopravnosti u praksi, doprinoseći jačem glasu nacionalnih tela za ravnopravnost u široj evropskoj debati, putem promovisanja i organizovanja:

– stalne razmene informacija, podataka i ekspertiza između nacionalnih tela za ravnopravnost;

– redovnih seminara i obuka za osoblje i eksperte/ekpertkinje unutar nacionalnih tela za ravnopravnost;

– razvijanje saradnje i istraživanja u okviru radnih grupa organizovanih oko tematskih oblasti od značaja za nacionalna tela, poput antidikriminatornog zakonodavstva u praksi, strategija razvoja, komunikacijskih strategija i prakse, kreiranja praktičnih politika itd.

Jednoglasnom odlukom skupštine Evropske mreže tela za ravnopravnost, 17.11.2010. godine, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije postao je punopravni član ove ugledne organizacije.

O Ekvinetu

Evropska mreža tela za ravnopravnost EKVINET osnovana je 2007. godine i okuplja 42 institucije iz 32 evropske države.

Institucije članice ove mreže jesu tela za ravnopravnost, koja promovišu ravnopravnost i bore se protiv svih vidova diskriminacije uključujući diskriminaciju na osnovu starosnog doba, invaliditeta, pola i roda, rase i etničkog porekla, verskih uverenja i seksualne orijentacije.

Misija Ekvineta jeste da omogući telima za ravnopravnost da postignu svoj puni potencijal na nivou država članica, održavajući i razvijajući mrežu i zajedničku platformu za saradnju ovih tela na evropskom nivou.

Ekvinet teži unapređivanju ravnopravnosti u praksi, doprinoseći jačem glasu nacionalnih tela za ravnopravnost u široj evropskoj debati, putem promovisanja i organizovanja:

  • stalne razmene informacija, podataka i ekspertiza između nacionalnih tela za ravnopravnost;
  • redovnih seminara i obuka za osoblje i eksperte/ekpertkinje unutar nacionalnih tela za ravnopravnost;
  • razvijanje saradnje i istraživanja u okviru radnih grupa organizovanih oko tematskih oblasti od značaja za nacionalna tela, poput antidikriminatornog zakonodavstva u praksi, strategija razvoja, komunikacijskih strategija i prakse, kreiranja praktičnih politika itd.

Jednoglasnom odlukom skupštine Evropske mreže tela za ravnopravnost, 17. novembra 2010. godine, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije postao je punopravni član ove ugledne organizacije.

Korisni linkovi:

Preporuke o borbi protiv diskriminacije i govora mržnje u izbornim kampanjama

Zvanična internet stranica EKVINET-a

Tela za ravnopravnost, članovi i posmatrači u EKVINET-u

Najnovije vesti o radu EKVINET-a

Intervju sa poverenicom prof. dr Nevenom Petrušić

Equinet Training on Positive Action Measures (16-17 October 2014)

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top