Privatnost

Izjava o privatnosti

Ova izjava o privatnosti pokriva usluge koje pruža sajt Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Njome ni na koji način nisu obuhvaćeni spoljni sajtovi do kojih se može doći putem linkova postavljenih na sajtu Poverenika. Pri odlasku na bilo koji drugi sajt koji prikuplja podatke o ličnosti uvek treba da se upoznate sa aktuelnom izjavom o privatnosti tog sajta.

Nijedan podatak o ličnosti koji nam je poveren ne prosleđujemo trećim stranama. Sistem će zabeležiti vašu elektronsku adresu i druge podatke koje nam dobrovoljno ustupite kroz, na primer, upućenu pritužbu, kontakt obrazac na sajtu, prilikom registracije za primanje njuzletera, ili elektronsku poštu.

Bilo koja tako dobijena informacija biće pohranjena u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti iz 2008. godine i tretirana kao lična i poverljiva. Ona može biti iskorišćena kako bismo vam odgovorili na vaš upit ili vas obavestili o ažuriranom sadržaju na sajtu.

Promene u izjavi o privatnosti

Ukoliko dođe do promena u izjavi o privatnosti, na sajt će biti postavljena ažurirana verzija. Proverom ove stranice bićete uvek upoznati sa tim koje informacije prikupljamo, kako ih koristimo, i pod kojim okolnostima ih, ako uopšte, delimo sa trećom stranom.

Zaštita podataka o ličnosti

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti iz 2008. godine reguliše obradu podataka o ličnosti.

Obrada podataka je svaka radnja preduzeta u vezi sa podacima kao što su: prikupljanje, beleženje, prepisivanje, umnožavanje, kopiranje, prenošenje, pretraživanje, razvrstavanje, pohranjivanje, razdvajanje, ukrštanje, objedinjavanje, upodobljavanje, menjanje, obezbeđivanje, korišćenje, stavljanje na uvid, otkrivanje, objabljivanje, širenje, snimanje, organizovanje, čuvanje, prilagođavanje, otkrivanje putem prenosa ili na drugi način činjenje dostupnim, prikrivanje, izmeštanje i na drugi način činjenje nedostupnim, kao i sprovođenje drugih radnji u vezi sa navedenim podacima, bez obzira da li se vrši automatski, poluautomatski ili na drugi način.
Poverenik za zaštitu ravnopravnosti zadržaće samo minimum podataka o ličnosti koji je neophodan za obavljanje poverenih dužnosti. Svi takvi podaci su poverljivi i obrađuju se sa dužnom pažnjom, u skladu sa zakonom.
Ukoliko biste želeli da vas obavestimo, damo na uvid i/ili izdamo kopiju podataka koje mi obrađujemo, a koji se odnose na vas, molimo vas da nas kontaktirate i podnesete zahtev u pisanom obliku. Ovo je vaše pravo, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.
Lice koje zahteva dostavljanje kopije podataka snosi nužne troškove izrade i predaje kopije podataka.
Poverenik za zaštitu ravnopravnosti nastojaće da u najkraćem mogućem vremenu odgovori na podnete zahteve, a u skladu sa rokovima koje propisuje Zakon o zaštiti podataka o ličnosti.

Obaveštenje o korišćenju Google Analytics

Koristimo alat pod nazivom „Google Analytics” koji služi za prikupljanje podataka o korišćenju ove internet prezentacije. Google Analytics prikuplja podatke koji se odnose na učestalost korišćenja ove internet prezentacije od strane korisnika, strane koje korisnici posećuju tada, i druge internet prezentacije koje su koristili pre nego što su došli do ove internet prezentacije. Podatke koje dobijemo od Google Analytics koristimo samo radi unapređenja ove internet prezentacije. Google Analytics prikuplja samo IP adresu koja vam je dodeljena onda kada ste posetili ovu internet prezentaciju, a ne podatke poput vašeg imena ili ostale identifikacione podatke. Ne kombinujemo podatke koje smo dobili putem Google Analytics-a sa ličnim identifikacionim podacima. Iako Google Analytics postavlja kolačić na vaš pretraživač kako bi vas identifikovao kao jedinstvenog korisnika svaki sledeći put kad posetite ovu internet prezentaciju, kolačić ne može da koristi niko osim Google-a. Mogućnost Google-a da koristi i deli podatke koji su prikupljeni putem Google Analytics-a o vašim posetama ovoj internet prezentaciji ograničena je Uslovima korišćenja alata Google Analytics (onako kako su izmenjeni i dopunjeni za internet prezentacije javnih organa) i Google politikom privatnosti. Možete onemogućiti Google Analytics da prepozna vašu ponovnu posetu ove internet prezentacije isključivanjem kolačića na vašem pretraživaču.

Print Friendly, PDF & Email
back to top