Slobodan pristup informacijama i elektronska komunikacija sa strankama

Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja omogućava ljudima da od organa javne vlasti, pisanim putem, zatraže informacije kojima organ javne vlasti raspolaže. Na ovaj način promoviše se kultura otvorenosti i odgovornosti za učinjeno unutar organa javne vlasti, kao i zaštita interesa javnosti da zna, između ostalog, kako organi javne vlasti sprovode svoje dužnosti, zbog čega donose odluke koje donose, i kako raspolažu javnim finansijama.

Formular zahteva za pristup informaciji od javnog značaja možete pronaći ovde: ZAHTEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA.

Nakon što ga popunite i potpišete, možete nam ga poslati:

elektronskom poštom na adresu: poverenik@ravnopravnost.gov.rs

ili pismom na adresu:
Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Bulevar kralja Aleksandra 84, 11111 Beograd

 


microsoft-word-icon Elektronska komunikacija sa strankamaDownload


Print Friendly, PDF & Email
back to top