Zakonodavne inicijative i mišljenja o propisima

Mišljenje na Nacrt zakona o profesijama od posebnog interesa za Republiku Srbiju

011-00-38/2017-02  datum: 25. jul 2017. godine       Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1], Poverenica za zaštitu ravnopravnosti  daje   MIŠLJENJE na Nacrt zakona o profesijama od posebnog interesa za Republiku Srbiju   Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je dopisom broj: 011-00-11/2017-06 od 4. jula 2017. godine, dostavilo Povereniku za zaštitu ravnopravnosti Nacrt…

Opširnije →
Mišljenje na Nacrt Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

011-00-34/2017-02  datum:  28. jul 2017. godine     Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1], Poverenica za zaštitu ravnopravnosti,  daje   MIŠLJENJE na Nacrt Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja   Ministarstvo  prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je dopisom broj 011-00-125/2017-04 od 4. jula 2017. godine, dostavilo Povereniku za zaštitu ravnopravnosti Nacrt Zakona o osnovama…

Opširnije →
Mišljenje na Nacrt zakona o dualnom obrazovanju

011-00-35/2017-02 datum: 21. jul 2017.   Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1], Poverenica za zaštitu ravnopravnosti,  daje   MIŠLJENJE na Nacrt zakona o dualnom obrazovanju     Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je dopisom broj: 011-00-126/2017-04 od 4. jula 2017. godine, dostavilo Povereniku za zaštitu ravnopravnosti Nacrt zakona o dualnom obrazovanju (u daljem tekstu:…

Opširnije →
Mišljenje na Nacrt zakona o prosvetnoj inspekciji

011-00-36/2017-02 datum: 25. jul 2017.   Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1], Poverenica za zaštitu ravnopravnosti,  daje   MIŠLJENJE na Nacrt zakona o prosvetnoj inspekciji     Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je dopisom broj: 011-00-118/2017-12 od 3. jula 2017. godine, dostavilo Povereniku za zaštitu ravnopravnosti Nacrt zakona o prosvetnoj inspekciji (u daljem tekstu:…

Opširnije →
Predlog uredbe o Katalogu radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru

487/2017   110-00-9/2017-04 datum: 18. jul 2017. Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1], Poverenica za zaštitu ravnopravnosti,  daje   MIŠLJENJE            na Predlog uredbe o Katalogu radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru   Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je dopisom broj: 110-00-112/2017-19 od 7. jula 2017. godine, dostavilo…

Opširnije →
Mišljenje na Nacrt zakona o upisima u katastar

07-00-215/2017-02 datum:  14. juna  2017.godine     Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1], Poverenica za zaštitu ravnopravnosti,  daje MIŠLJENJE na Nacrt zakona o upisima u katastar   Potpredsednica Vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je dopisom broj 119-01-00353/2016-07 od 29. maja 2017. godine, dostavila Povereniku za zaštitu ravnopravnosti Nacrt zakona o upisima u katastar…

Opširnije →
Mišljenje na Nacrt zakona o strancima

011-00-00026/2017-02 datum: 13. jun 2017 godine   Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1], Poverenica za zaštitu ravnopravnosti,  daje     MIŠLJENJE na Nacrt zakona o strancima   Ministarstvo unutrašnjih poslova je dopisom 01 broj: 5451/17 od 22. maja 2017. godine, dostavilo Povereniku za zaštitu ravnopravnosti Nacrt zakona o strancima (u daljem tekstu: Nacrt zakona), radi…

Opširnije →
Inicijativa za izmenu Zakona o učeničkom i studentskom standardu

011-00-23/2017-02 datum: 9. 5. 2017. godine     MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA Mladen Šarčević, ministara     11000  BEOGRAD Nemanjina 22-26     Predmet: Inicijativa za izmenu Zakona o učeničkom i studentskom standardu   Poštovani gospodine Šarčeviću, U skladu sa članom 33. tačka 7. Zakona o zabrani diskriminacije[1], kojim je, pored ostalog, propisano…

Opširnije →
Mišlјenje na Predlog uredbe o utvrđivanju opasnog rada za decu

del. br. 110-00-7/2017-02  datum: 19. maj 2017.g.     Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1], Poverenica za zaštitu ravnopravnosti,  daje   MIŠLjENјE na Predlog uredbe o utvrđivanju opasnog rada za decu   Ministarstvo za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja je dopisom broj 119-01-137/2017-01-15 od 10. maja 2017. godine, dostavilo Povereniku za zaštitu ravnopravnosti Predlog…

Opširnije →
Mišljenje na Nacrt zakona o planskom sistemu Republike Srbije

011-00-22/2017-01 datum:   8. maj  2017.godine     Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1], Poverenica za zaštitu ravnopravnosti,  daje   Mišljenje na Nacrt zakona o planskom sistemu Republike Srbije   Republički sekretarijat za javne politike je dopisom broj 011-00-32/2017-03 od 25. aprila 2017. godine, dostavio Povereniku za zaštitu ravnopravnosti Nacrt zakona o planskom sistemu Republike Srbije…

Opširnije →
back to top