Day: May 18, 2022

Postojeće mehanizme zaštite od nasilja nad ženama potrebno unaprediti

Iz godine u godinu, femicid postaje sve izraženiji globalni problem, sa kojim je suočena i Srbija. Od početka godine do sredine maja, prema navodima iz medija i podacima civilnog društva ubijeno je 13 žena, što potvrđuje da je problem nasilja nad ženama i dalje veoma prisutan, rekla je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković povodom…

Opširnije →
Inicijativa za izmenu Pravilnika o načinu utvrđivanja statusa kandidata i studenta sa invaliditetom – Senat univerziteta u BG

br. 110-00-1/2022-02 datum: 18. 5. 2022. godine     SENAT UNIVERZITETA U BEOGRADU   11000 Beograd Studentski trg 1     Predmet: Inicijativa za izmenu Pravilnika o načinu utvrđivanja statusa kandidata i studenta sa invaliditetom     Centar za studente sa hendikepom je Povereniku za zaštitu ravnopravnosti dostavio elektronskim dopisom Pravilnik o načinu utvrđivanja statusa…

Opširnije →
back to top