Mišljenje na Nacrt zakona kulturnom nasleđu

br. 011-00-35/2021-02 datum: 12.11. 2021. godine

 

Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1], Poverenik za zaštitu ravnopravnosti,  daje

MIŠLjENjE

na Nacrt zakona kulturnom nasleđu

 

Ministarstvo kulture i informisanja je, dopisom broj 011-00-155/2021-02, dostavilo 8. novembra 2021. godine Povereniku za zaštitu ravnopravnosti Nacrt zakona o kulturnom nasleđu, sa obrazloženjem, radi davanja mišljenja.

S tim u vezi obaveštavamo dajemo mišljenje sa aspekta delokruga Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Članom 1. Nacrta zakona propisano je da se ovim zakonom uređuje sistem zaštite i očuvanja kulturnog nasleđa, dok je članom 2. propisano da je cilj ovog zakona uspostavljanje pravno uređenog i organizovanog sistema zaštite i očuvanja kulturnog nasleđa kroz otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštitu, očuvanje, predstavljanje, interpretaciju, korišćenje i upravljanje kulturnim nasleđem. Članom 3. Nacrta zakona propisano je šta se smatra, odnosno šta obuhvata određeni termin ili definicija, pa je tako kulturno nasleđe definisano kao skup resursa, meterijalnih i nematerijalnih, nasleđenih iz prošlosti, prepoznatih kao odraz i izraz neprekidno evolouirajućih vrednosti, uverenja, znanja i tradicija, nastalih interakcijom čoveka i prostora tokom vremena. Imajući u vidu složenost i sveobuhvatnost ove definicije mišljenja smo da je je još jednom potrebno razmotriti član 23. Nacrta zakona, posebno stav 1. tačku 1) ovog člana. Iz obrazloženja Nacrta zakona se ne može zaključiti koji su razlozi za ovakav način definisinja bibliotečke građe koji deluje kao sužavanje obuhvata građe nastale na ovim prostorima (primera radi u podtačka (3) kojom je propisano rukopisne i štampane knjige na stranim jezicima čiji je autor pripadnik srpskog naroda, zaključno sa 1867. godinom).

[1] Zakon o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik RS”, br.  22/09 i 52/21, član 1. i član 33. stav 1. tačka 7)

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Brankica Janković


microsoft-word-iconMišljenje na Nacrt zakona kulturnom nasleđu Download


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top