Pol / Rod

Pritužba A.Ć. potiv UG Z. i Ministarstva TTT zbog diskriminacije po osnovu pola u oblasti rada i zapošljavanja

07-00-376/2017-02 datum: 5.11. 2017.     MIŠLjENјE Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe A.Ć. iz B. protiv Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija i Udruženja građana „Z.“ B, zbog diskriminacije na osnovu pola kao ličnog svojstva. U pritužbi je navedeno da je podnosilac pritužbe dobio obaveštenje od Udruženja građana „Z.“ B. o kursu za prekvalifikaciju…

Opširnije →
Pritužba L.T. protiv Policijske uprave grada B. zbog diskriminacije po osnovu pola u oblasti rada

07-00-69/2017-02 datum: 23. 6. 2017.     MIŠLJENJE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe L.T. protiv Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijska uprava za grad B. zbog diskriminacije na osnovu pola. U pritužbi je navedeno da je L.T. od 2009. godine obavljala poslove zamenice komandira u Policijskoj ispostavi za bezbednost na železnici, Uprava policije PU…

Opširnije →
Pritužba J.V. i J.M. protiv S.S. zbog diskriminacije po osnovu pola u oblasti rada udruženja

07-00-623/2016-02 datum: 12.5.2017.     MIŠLJENJE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe J.V. i J.M, advokatkinja iz B. protiv advokata S.Š. iz B, zbog diskrminacije na osnovu pola. U pritužbi je navedeno da je S.Š, 24. septembra 2016. godine, na skupštini Advokatske komore B. kojom je predsedavao, izneo niz uvredljivih i omalovažavajućih komentara…

Opširnije →
Pritužba grupe narodnih poslanica protiv Udruženja D.D.K. u N. zbog diskriminacije po osnovu pola u oblasti rada udruženja

07-00-638/2016-02 datum: 27.3.2017.         MIŠLJENJE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe narodnih poslanica O.P, G.Č, N.L, M.T, a povodom kalendara koje je za 2017. godinu izdalo Udruženje D.D.K. u N. Podnositeljke pritužbe navele su da su u kalendaru koje je za 2017. godinu izdalo Udruženje D.D.K. u N. objavljene slike…

Opširnije →
Pritužba A.C. protiv P.I. d.o.o. zbog diskriminacije po osnovu pola u oblasti rada i zapošljavanja

07-00-396/2016-02 dаtum: 15.10.2016.       МIŠLjЕNјЕ     Мišlјеnjе је dоnеtо u pоstupku pо pritužbi А. Ć. kоја је pоdnеtа prоtiv „P.I.“ d.о.о. iz B. zbоg diskriminаciје nа оsnоvu pоlа. U pritužbi је nаvеdеnо dа sе pоdnоsilаc pritužbе 12. јulа 2016. gоdinе priјаviо nа kоnkurs „P. I.” d.о.о. iz B. rаspisаn nа sајtu Nаciоnаlnе…

Opširnije →
Pritužba A. Ž. J. protiv SO Senta zbog diskriminacije na osnovu pola u postupku organa vlasti

07-00-360/2016-02 dаtum: 3.10. 2016.       МIŠLjЕNјЕ   Мišlјеnjе је dоnеtо u pоstupku pоvоdоm pritužbе Аnikо Žirоš Јаnkеlić iz Sеntе prоtiv Skupštinе оpštinе Sеntа. U pritužbi је nаvеdеnо dа је Skupštinа оpštinе Sеntа izаbrаlа prеdsеdnikа оpštinе, zаmеnikа prеdsеdnikа оpštinе i člаnоvе оpštinskоg vеćа, kао i dа u sаstаv izvršnоg оrgаnа vlаsti niје izаbrаnа niјеdnа…

Opširnije →
Pritužba S.R. protiv RFZO zbog diskriminacije po osnovu pola u oblasti pružanja zdravstvenih usluga

br. 07-00-166/2016-02 datum: 26.5.2016. MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe S.R. iz S, podnete u ime i uz saglasnost njegovog sina D.R, protiv Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. U pritužbi je, između ostalog, navedeno da se D. leči od teškog oblika osteoporoze, a dijagnostikovan mu je Vestov sindrom, cerebralna paraliza i epilepsija, te…

Opširnije →
Pritužba M.Z.P.N. protiv privrednog društva F. zbog diskriminaicje po osnovu porodičnog statusa u oblasti rada i zapošljavanja

br. 07-00-133/2016-02 datum: 21.4.2016. MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnela M.Z.P.N. iz B. protiv privrednog društva „F.” d.o.o. K., zbog onlajn formulara za zaposlenje koji je postavljen na sajtu ovog privrednog društva, s obzirom da se pitanje o bračnom stanju odnosi na osetljive podatke i lična svojstava lica koji konkurišu…

Opširnije →
Pritužba S.K.P. protiv I.T.SCG d.o.o. zbog diskriminacije po osnovu porodičnog statusa u oblasti rada i zapošljavanja

bр. 07-00-730/2015-02 датум: 8.3.2016. МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе С.К.П, коју је у њено име и уз њену сагласност поднео адвокат В.Б. из Б. против И.Т. SCG д.о.о. из Б. Подноситељка притужбе је навела да је четири године била запослена у И.Т, али је послодавац укинуо њено радно место док се налазила…

Opširnije →
Pritužba S.V. i A.M.M. protiv Osnovnog suda u Kragujevcu zbog diskriminacije po osnovu porodičnog statusa u oblasti rada i zapošljavanja

br. 07-00-9/2016-02 datum: 18.2.2016. MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbi koju su podnele S.V. i A.M.M. iz K. protiv Osnovnog suda u Kragujevcu jer im nije omogućeno napredovanje pod jednakim uslovima kao ostalim zaposlenima, zbog korišćenja porodiljskog odsustava, odnosno, odsustva sa rada radi nege deteta. U pritužbama su navele da su tokom 2012….

Opširnije →
back to top