Day: November 26, 2021

Obaveštenje za javnost povodom pritužbe privrednog društva Adria News d.o.o. i novinarke Nataše Kovačev, protiv Srpske pravoslavne crkve – Eparhije bačke

U postupku povodom  pritužbe koju su , preko punomoćnika advokata, podneli privredno društvo Adria News d.o.o. i novinarka Nataša Kovačev, protiv Srpske pravoslavne crkve – Eparhije bačke, sekretara Bačke eparhije Vladana Simića i sveštenika Jovana Kezana,  poverenica za zaštitu ravnopravnosti dala je mišljenje da su zabranom ulaska novinarki televizije N1, Nataši Kovačev, u portu Crkve…

Opširnije →
653-21 Mišljenje u postupku po pritužbi AA protiv predsednika Skupštine opštine

br. 07-00-00488/2021-02 datum: 26.11.2021.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe AA iz BB, protiv VV, predsednika Skupštine opštine BB. U pritužbi je navedeno da je na 12. sednici Skupštine opštine BB, održanoj 3. septembra 2021. godine, prilikom rasprave o dobiti koju je JKP „GG“  ostvarilo,  VV za skupštinskom govornicom izjavio: „Čovek…

Opširnije →
back to top