Законодавне иницијативе и мишљење о прописима

Мишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима

бр. 011-00-26/2018-02     датум: 3. септембар 2018. године     Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности, даје   МИШЉЕЊЕ   на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима     Министарство државне управе и локалне самоуправе је дописом број: 011-00-232/2018-20 од 10. августа 2018. године, доставило Поверенику за заштиту…

Опширније →
Мишљење на Нацрт закона о платама државних службеника и намештеника

бр. 011-00-25/2018-02     датум: 3. септембар 2018. године       Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности, даје   МИШЉЕЊЕ   на Нацрт закона о платама државних службеника и намештеника       Министарство државне управе и локалне самоуправе је дописом број: 011-00-274/2018-19 од 8. августа 2018. године, доставило Поверенику за заштиту…

Опширније →
Мишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама

дел. бр. 011-00-19/2018-02  датум:  20.6.2018.год.     Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереник за заштиту равноправности,  даје     МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама   Министарство унутрашњих послова је дописом број 5634/18-4 од 14. 6. 2018.године, доставило Поверенику за заштиту равноправности…

Опширније →
Мишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о националним саветима националних мањина

дел. бр. 011-00-14/2018-02  датум:  14.5.2018.год.     Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереник за заштиту равноправности,  даје   МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о националним саветима националних мањина     Министарство државне управе и локалне самоуправе је дописом број 011-00-517/2017-27 од 9. маја 2018.године, доставило Поверенику за заштиту равноправности Нацрт…

Опширније →
Мишљење на Предлог одлуке о изменама Стратегије за реформу јавне управе у Републици Србији са Акционим планом за спровођење Стратегије реформе јавне управе за период 2018. – 2020. године

    дел. бр. 021-02-20/2018-02  датум:  27.4.2018.   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереник за заштиту равноправности,  даје МИШЉЕЊЕ на Предлог одлуке о изменама Стратегије за реформу јавне управе у Републици Србији са Акционим планом за спровођење Стратегије реформе јавне управе за  период 2018. – 2020. године   Министарство државне управе и локалне самоуправе…

Опширније →
Мишљење на нови текст Нацрта закона о изменама и допунама Закона о матичним књигама

дел. бр. 011-00-10/2018-02  датум:  19. априла 2018.год.     Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереник за заштиту равноправности,  даје   МИШЉЕЊЕ на нови текст Нацрта закона о изменама и допунама Закона о матичним књигама   Министарство државне управе и локалне самоуправе је дописом број 011-00-52/2017-26/24 од 17.4.2018. године, доставило Поверенику за заштиту равноправности нови…

Опширније →
Мишљење на Предлог уредбе о ближим условима за пружање квалификованих услуга од поверења

бр.  110-00-1/2018-02  датум: 26. март 2018.   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереник за заштиту равноправности,  даје   МИШЉЕЊЕ             на Предлог уредбе о ближим условима за пружање квалификованих услуга од поверења     Министарство трговине, туризма и телекомуникација је дописом број: 110-00-3/2018-12 од 14. марта 2018. године, доставило Поверенику за заштиту равноправности…

Опширније →
Мишљење на Предлог Националне стратегије за превенцију и контролу ХИВ инфекције и АИДС-а у Републици Србији (2018-2025) са Акционим планом за спровођење Националне стратегије у периоду 2018. – 2021. Године

дел. бр. 500-01-1/2018-02  датум:  12.4.2018.       Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереник за заштиту равноправности,  даје   МИШЉЕЊЕ на Предлог Националне стратегије за превенцију и контролу ХИВ инфекције и   AИДС-а у Републици Србији (2018-2025) са Акционим планом за спровођење Националне стратегије у периоду 2018. – 2021. године     Министарство здравља је…

Опширније →
Иницијатива за измену Закона о финансијској подршци породици са децом

бр. 07-00-100/2018-02   датум: 27. 3. 2018.       Предмет: Иницијатива за измену Закона о финансијској подршци породици са децом МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ЗОРАН ЂОРЂЕВИЋ, министар       11000 БЕОГРАД Немањина бр. 22-26         Поштовани господине Ђорђевићу, Поверенику за заштиту равноправности се обратила организација за заштиту…

Опширније →
Мишљење на Нацрт закона о војном образовању

дел. бр. 011-00-7/2018-02  датум:  28.3.2018.год.     Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереник за заштиту равноправности,  даје   МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о војном образовању     Повереник за заштиту равноправности примио је 21. марта 2018. године допис Министарства одбране број 3373-11/17 од 1. марта 2018. године у прилогу којег је достављен Нацрт закона…

Опширније →
back to top