Законодавне иницијативе и мишљење о прописима

Мишљење на Предлог уредбе о утврђивању опасног рада за децу

дел. бр. 110-00-7/2017-02  датум: 19. мај 2017.г.     Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности,  даје   МИШЉЕЊЕ на Предлог уредбе о утврђивању опасног рада за децу   Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је дописом број 119-01-137/2017-01-15 од 10. маја 2017. године, доставило Поверенику за заштиту равноправности Предлог…

Опширније →
Mишљeњe нa Нaцрт зaкoнa o плaнскoм систeму Рeпубликe Србиje

бр. 011-00-22/2017-01  дaтум:   8. мaj  2017.гoдинe     Пoступajући у oквиру зaкoнoм прoписaнe нaдлeжнoсти[1], Пoвeрeницa зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти,  дaje   Mишљeњe нa Нaцрт зaкoнa o плaнскoм систeму Рeпубликe Србиje   Рeпублички сeкрeтaриjaт зa jaвнe пoлитикe je дoписoм брoj 011-00-32/2017-03 oд 25. aприлa 2017. гoдинe, дoстaвиo Пoвeрeнику зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти Нaцрт зaкoнa o плaнскoм систeму Рeпубликe…

Опширније →
Мишљење на Нацрт закона о родној равноправности

бр. 011-00-17/2017-02  датум:  20. април  2017.године Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности,  даје   МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о родној равноправности   У прилогу електронског дописа Кабинета потпредседнице Владе и министарке грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре од 19. априла 2017. године, Поверенику за заштиту равноправности (у даљем тексту: Повереник) достављен је усаглашени…

Опширније →
Мишљење на Нацрт закона о родној равноправности

  бр. 011-00-16/2017-02  датум:  7. април  2017.године       Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности,  даје   МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о родној равноправности     Потпредседница Владе, дописом 32 Број: 011-12554/2016-02 од 30. марта 2017. године, доставила је Поверенику за заштиту равноправности (у даљем тексту: Повереник), нови Нацрт закона…

Опширније →
Мишљење на Нацрт закона о родној равноправности

  дел. бр. 011-00-5/2017-02  датум:  27. фебруар 2017.године   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности,  даје МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о родној равноправности   Потпредседница Владе, дописом 32 Број: 011-12554/2016-01 од 24. фебруара 2017. године, доставила је Поверенику за заштиту равноправности (у даљем тексту: Повереник), нови Нацрт закона о родној равноправности…

Опширније →
Мišlјеnjе о Nаcrtu аkciоnоg plаnа zа primеnu Strаtеgiје zа sоciјаlnо uklјučivаnjе Rоmа i Rоmkinjа u Rеpublici Srbiјi zа pеriоd оd 2016. dо 2025. gоdinе (zа pеriоd 2017-2018. gоdinе)

бр. 021-02-13/2017-02     датум: 17. март 2017. године     Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности,  даје   МИШЉЕЊЕ о Нацрту акционог плана за примену Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период  од 2016. до 2025. године (за период 2017-2018. године)   Министарство за рад, запошљавање, борачка…

Опширније →
Mишљење на Предлог стратегије унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији до 2024. године

бр. 021-02-00001/2017-02 датум: 7.3.2017.   Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања   Немањина 22-26 11000 Београд Поштовани/е,   Вашим дописом бр. 021-02-132/2015-15-4, затражили сте мишљење Повереника за заштиту равноправности на Предлог стратегије унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији до 2024. године (у даљем тексту: Предлог стратегије) са Акционим планом за период…

Опширније →
Мишљење на Нацрт закона о националном ДНК регистру

дел. бр. 011-00-49/2016-02  датум: 21.12. 2016.г.   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности,  даје МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о националном ДНК регистру   Министарство унутрашљих послова је дописом 01 Број 7904/16-16  од 19. децембра 2016. године доставило Поверенику за заштиту равноправности Нацрт закона националном ДНК регистру (у даљем тексту: Нацрт закона),…

Опширније →
Мишљење на Нацрт закона о родној равноправности

Бр. 011-00-502016-02  датум:  20. јануар 2017.   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности,  даје МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о родној равноправности   Кабинет потпредседника Владе, дописом 32 Број: 011-12554/2016 од 26. децембра 2016. године, доставио је Поверенику за заштиту равноправности (у даљем тексту: Повереник), Нацрт закона о родној равноправности (у даљем…

Опширније →
Предлог за оцену уставности. Одредбе члана 56. став 2. Закона о платама државних службеника и намештеника

бр. 011-00-47/2016-02   датум: 19.12.2016.   УСТАВНИ СУД       11000 БЕОГРАД Булевар краљ Александра бр. 15     На основу члана 168. став 1. Устава Републике Србије[1], члана 29. став 1. тачка 1. и члана 50. став 1. Закона о Уставном суду[2], Повереница за заштиту равноправности, подноси Уставном суду П Р Е Д Л…

Опширније →
back to top