Дан: 4. августа 2023.

194-23 Није утврђена виктимизација

бр. 07-00-00124/2023-02  датум: 4.8.2023.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је AA, поднео против Министарства унутрашњих послова (у даљем тексту: Министaрство). Подносилац је у притужби и допунама притужбе, између осталог, навео да је у Министарству био запослен од 1. јуна 2000. године до 10. јула 2018. године када му је…

Опширније →
1049-23 Мишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о здравственом осигурању

бр. 011-00-20/2023-02  датум: 4.8.2023. године   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереник за заштиту равноправности, даје     МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о здравственом осигурању     Министарство здравља је 1. августа 2023. године, дописом број 110-00-68/2023-05 од 31. јула 2023. године,  обавестило Повереника за заштиту равноправности да је…

Опширније →
317-23 Притужба због дискриминације на основу националне припадности у области образовања

бр. 07-00-245/2023-02 датум: 4. 8. 2023.   МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе удружења А.А, уз сагласност Б.Б, против ОШ …, због дискриминације њено троје деце (њеног сина М.К који похађа први разред, сина А.К. који похађа четврти разред и ћерке М.К. која похађа осми разред), на основу националне припадности. У притужби је…

Опширније →
320-23 Притужба због дискриминације на основу пола

бр. 07-00-252/2023-02  датум: 4.8.2023. године     МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе А.А. из У.  против Б.Б., због дискриминације на основу пола као личног својства. У притужби је наведено да је подносилац притужбе дискриминисан јер су, у поступку који је спроведен по конкурсу Б.Б. жене имале „неправедну предност“ у односу на…

Опширније →
1035-23 Иницијатива за ослобађање од плаћања пореза на додату вредност за производе који се користе за женску хигијену

бр. 021-01-1100/2023-02 датум:   4.8.2023.године   МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Синиша Мали, министар    11000 Београд Кнеза Милоша 20     Предмет: Иницијатива за ослобађање од плаћања пореза на додату вредност ослободе производи који се користе за женску хигијену Поштовани господине Мали, Одредбама члана 23. став 1. Закона о порезу на додату вредност[1], прописано је да општа стопа…

Опширније →
back to top