Законодавне иницијативе и мишљење о прописима

419-22 Иницијатива за измену стандарда за акредитацију и проверу квалитета високошколских установа – Национално акредитационо тело

НАЦИОНАЛНО АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО -Национално тело за акредитацију и обезбеђивање квалитета у високом образовању-   11000 Београд Булевар Михајла Пупина 2   Предмет: Иницијатива за измену стандарда за акредитацију и проверу квалитета високошколских установа   Повереник за заштиту равноправности обратио вам се, дописом број 110-00-10/2018-02 од 1. новембра 2018. године, и у складу са својим надлежностима,…

Опширније →
426-22 Иницијатива за измену стандарда за акредитацију и проверу квалитета високошколских установа НСВО

бр. 021-01-517/2022-02  датум: 28.6.2022.     НАЦИОНАЛНИ САВЕТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ   11000 Београд Немањина 22-26       Предмет: Иницијатива за измену стандарда за акредитацију и проверу квалитета високошколских установа     Повереник за заштиту равноправности је 9. јануара 2019 године поднео Националном савету за високо образовање, као и Националном акредитационом телу, Иницијативу за…

Опширније →
425-22 Иницијатива за измену стандарда за акредитацију и проверу квалитета високошколских установа НАТ

бр. 021-01-516/2022-02  датум: 28.6.2022.   Национално тело за акредитацију и обезбеђивање квалитета у високом образовању 11000 Београд Булевар Михајла Пупина 2   Предмет: Иницијатива за измену стандарда за акредитацију и проверу квалитета високошколских установа   Повереник за заштиту равноправности је 9. јануара 2019 године поднео Националном телу за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању,…

Опширније →
373-22 Мишљење на Предлог извештаја о остваривању родне равноправности за 2021. годину

бр. 011-00-12/2022-02 датум:   7.6.2022. године     МИНИСТАРСТВО ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА И ДРУШТВЕНИ ДИЈАЛОГ 11000 Београд Булевар Михајла Пупина 2     Поштовани,   Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог (у даљем тексту: Министарство) је дописом број 011-00-52/2021-01, доставило Поверенику за заштиту равноправности Предлог извештаја о остваривању родне равноправности у…

Опширније →
Мишљење на Предлог уредбе о изменама и допунама Уредбе о критеријумима за одређивање категорија странаца и критеријумима странаца којима се привремени боравак у Републици Србији – МУП

бр. 110-00-00002/2022-02  датум: 30. 5. 2022.   МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА Александар Вулин, министар 11070 НОВИ БЕОГРАД Булевар Михајла Пупина 2   Веза Ваш број: 01 број 3982/22-11 Поштовани господине Вулин, Министарство унутрашњих послова је дописом бр. 01 број 3982/22-11 од 25. маја 2022. године доставило Поверенику за заштиту равноправности текст Предлога уредбе о изменама и…

Опширније →
Иницијатива за измену Правилника о начину утврђивања статуса кандидата и студента са инвалидитетом – Сенат универзитета у БГ

бр.  110-00-1/2022-02        датум: 18. 5. 2022. године     СЕНАТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ   11000 Београд Студентски трг 1     Предмет: Иницијатива за измену Правилника о начину утврђивања статуса кандидата и студента са инвалидитетом     Центар за студенте са хендикепом је Поверенику за заштиту равноправности доставио електронским дописом Правилник о начину утврђивања статуса…

Опширније →
Иницијатива за измену Закона о извршењу кривичних санкција и Кривичног законика у процесу усклађивања са Конвенцијом о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици (Истанбулска конвенција)

бр. 011-00-8/2022-02  датум: 11.4.2022. године   МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ Маја Поповић, министарка   11000 БЕОГРАД Немањина 22-26   Предмет: Иницијатива за измену члана 181. Закона о извршењу кривичних санкција  („Службени гласник РСˮ, бр. 55/2014 и 35/2019)     Поштована госпођо Поповић,   У складу са Законом о забрани дискриминације[1] прописано је да Повереник прати спровођење закона…

Опширније →
Мишљење на Предлог стратегије превенције и заштите од дискриминације за период од 2021. до 2030. године

бр. 021-01-488/2021-02 датум:   29.11. 2021.године   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереник за заштиту равноправности,  даје МИШЉЕЊЕ на Предлог стратегије превенције и заштите од дискриминације за период од 2021. до 2030. године    Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог доставило је 25. новембра 2021. године Поверенику за заштиту равноправности, електронским путем,…

Опширније →
Иницијатива за измену члана 8. Одлуке о такси превозу („Службени гласник Града Пожаревца“, број 9/15)

бр. 011-00-00040/2021-02 датум: 25.11.2021. године   ГРАД ПОЖАРЕВАЦ Саша Павловић, градоначелник   12000 ПОЖАРЕВАЦ ул. Дринска бр. 2   Предмет: Иницијатива за измену члана 8. Одлуке о такси превозу („Службени гласник Града пожаревца“, број 9/15)   Поштовани господине Павловићу, У складу са чланом 33. тачка 7. Закона о забрани дискриминације[1], којим је, поред осталог, прописано…

Опширније →
Мишљење на Нацрт закона о радном ангажовању на сезонским и другим повременим пословима у одређеним делатностима

бр. 011-00-39/2021-02 датум:  23.11. 2021. године   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереник за заштиту равноправности,  даје     МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о радном ангажовању на сезонским и другим повременим пословима у одређеним делатностима   Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је, електронским дописом од 22.11.2021. године, доставило  Поверенику за заштиту…

Опширније →
back to top