Законодавне иницијативе и мишљење о прописима

1113-22 Мишљење на Нацрт закона о учешћу цивила у међународним мисијама

бр. 011-00-35/2022-02  датум: 5.1.2023. године   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереник за заштиту равноправности, даје     МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о учешћу цивила у међународним мисијама и операцијама ван граница Републике Србије     Министарство спољних послова, дописом број 25203 од 22. децембра 2022. године, доставило је Поверенику за заштиту равноправности Нацрт…

Опширније →
1033-22 Иницијатива за измену и допуну Закона о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица

бр. 07-00-643/2022-02 датум: 27.12.2022.   МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА Никола Селаковић, министар   11000 БЕОГРАД                                                                                            Немањина бр. 22-26   Поштовани господине Селаковићу, Повереник за заштиту равноправности примио је електронски допис ратног војног инвалида из Крушевца, корисника пензије, који је млађи од 65 година. У допису је истакнуто да одредбе Закона…

Опширније →
1107-22 Иницијатива за измену и допуну Закона о јавном реду и миру

  ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ Брaнкицa Jaнкoвић 1107-22 Иницијатива за измену и допуну Закона о јавном реду и миру

Опширније →
1042-22 Иницијатива Министарству правде

бр. 021-01-1364/1/2021-02     датум: 15.12.2022. године   МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ Маја Поповић, министарка   11000 Београд Немањина 22-26   Поштована госпођо Поповић,   Законом о изменама и допунама Закона о забрани дискриминације[1], као што Вам је познато, додати су нови чланови 40а и 40б, који се односе на евиденцију о заштити од дискриминације, односно на достављање пресуда…

Опширније →
979-22 Иницијатива за измену члана 31. Одлуке о јавном превозу путника града Новог Сада

  ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ Брaнкицa Jaнкoвић 979-22 Иницијатива за измену члана 31. Одлуке о јавном превозу путника града Новог Сада

Опширније →
688-22 Иницијатива за измену члана 136. став 1. Правилника о порезу на додату вредност

бр. 110-00-5/2022-02  датум: 17. 11. 2022. године     МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Синиша Мали, министар   11000 БЕОГРАД Кнеза Милоша 20 Предмет: Иницијатива за измену члана 136. став 1. Правилника о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“, бр. 37/2021, 64/2021, 127/2021, 49/2022 и 59/2022)   Поштовани господине Мали, Законом о забрани дискриминације[1] прописано је да…

Опширније →
743-22 Иницијатива за измену члана 17. ст. 4, 5. и 7. Закона о финансијској подршци породици са децом

бр. 011-00-23/2022-02    датум: 17.11. 2022. године   МИНИСТАРСТВО ЗА БРИГУ О ПОРОДИЦИ И ДЕМОГРАФИЈУ Министарка, проф. др. Дарија Кисић 11070 НОВИ БЕОГРАД Булевар Михајла Пупина 2 Предмет: Иницијатива за измену члана 17. ст. 4, 5. и 7. Закона о финансијској подршци породици са децом   Поштована госпођо Кисић,   Повереник за заштиту равноправности је, користећи…

Опширније →
781-22 Иницијатива за измену Кривичног законика – злоупотреба снимака

бр. 011-00-26/2022-02        датум: 16.11.2022.године     МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ Маја Поповић, министарка   11000 БЕОГРАД Немањина 22-26     Предмет: Иницијатива за измену и допуну члана Кривичног законика у погледу прописивања кривичног дела због злоупотребе и објављивања снимака полно експлицитног садржаја   Поштована госпођо Поповић,   Као што Вам је познато, Повереник за заштиту равноправности у…

Опширније →
700-22 Иницијатива измена назива парка- Комисија за споменике и називе тргова и улица

бр. 021-01-1010/2022-02   датум: 24. октобар 2022. године   СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА Комисија за споменике и називе тргова и улица   11000 БЕОГРАД Драгослава Јовановића 2   Предмет: Иницијатива за измену назива парка „Митићева рупа“ у „Парк Душана Јовановића“   Поштовани/е, Удружење А11 – Иницијатива за економска и социјална права и Душка Јовановић, сестра убијеног дечака…

Опширније →
700-22 Иницијатива измена назива парка – градоначелник

бр. 021-01-1010/2022-02    датум: 24. 10. 2022.   АЛЕКСАНДАР ШАПИЋ градоначелник града Београда   11000 БЕОГРАД Драгослава Јовановића 2   Предмет: Иницијатива за измену назива парка „Митићева рупа“ у назив „Парк Душана Јовановића“   Поштовани господине Шапићу, Удружење А11 – Иницијатива за економска и социјална права и Душка Јовановић, сестра убијеног дечака Душана Јовановића, обавестили су…

Опширније →
back to top