1115-23 Иницијатива Министарству правде

бр. 011-00-26/2023-02     датум: 18.9.2023.

 

 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

Маја Поповић, министарка

 

11000 Београд

Немањина 22-26

 

Поштована госпођо Поповић,

 

Законом о изменама и допунама Закона о забрани дискриминације[1], као што Вам је познато, додати су нови чланови 40а и 40б, који се односе на евиденцију о заштити од дискриминације, односно на достављање пресуда и одлука судова.

 

Наведеним изменама прописано је да начин вођења евиденције судова за пресуде и одлуке из члана 40б став 1, и начин њиховог достављања Поверенику прописује министар надлежан за правосуђе, док је чланом 27. Нацрта закона прописано да се овај подзаконски акт доноси у року од шест месеци  од дана ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о забрани дискриминације. На наведено смо указали нашим претходним дописима бр. 011-00-38/2021-02 од 24.11.2021. године и 021-01-01364/2022-02 од 15.12.2022. године.

 

С обзиром да је Повереник обавезан да води евиденцију достављених анонимизованих судских одлука, а да је рок за доношење подзаконског акта истекао 2021. године, молимо Вас да нас обавестите у којој је фази израда наведеног подзаконског акта. Такође, још једном користимо прилику да Вас обавестимо да Вам стојимо на располагању овим поводом, а у циљу доношења подзаконског акта који ће обезбедити пуну примену Закона о забрани дискриминације у погледу вођења законом прописане евиденције.

[1] Закон о изменама и допунама Закона о забрани дискриминације („Сл.гласник РС“, бр.52/21)

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-icon1115-23 Иницијатива Министарству правде Download


Print Friendly, PDF & Email
back to top