Вишеструка дискриминација

Притужба oргaнизaциje M. ж. п. д. прoтив приврeднoг друштва M. с. г. збoг дискриминaциje пo вишe oснoвa у oблaсти рaдa и запошљавања

дел. бр. 07-00-606/2013-01 датум: 17. 12. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднела М. ж. п. д, против привредног друштва М. с. г. из Б, због упитника за запослење који је постављен на интернет презентацији овог привредног друштва, а у којем су постављена питања која су недозвољена, јер…

Опширније →
Притужба К. Ш. К. прoтив Друштва зa стрaнe jeзикe збoг дискриминaциje у oблaсти oбрaзoвaњa

дел. бр. 07-00-407/2013-02 датум: 11. 10. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе К. Ш. К. против Друштва за стране језике и књижевност Србије, због дискриминаторних делова Пропозиција за такмичење у знању страног језика ученика VIII разреда основних школа, које је донело ово друштво. 1. ТОК ПОСТУПКА 1.1. Повереници за заштиту…

Опширније →
Притужбa НВO П прoтив M. П. зaпoслeнoг у ЦСР збoг пoнижaвajућeг и узнeмирaвajућeг пoступaњa нa oснoву пoлa и припaднoсти рoмскoj нaциoнaлнoj мaњини

дел. бр. 07-00-376/2013-02 датум: 25. 9. 2013. МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе организације „П.“ из Б, поднете у име и уз сагласност А. В, Н. К, А. Ј, М. С. и Ђ. Б. из Н. С, против М. П. који је запослен у Центру за социјални рад града Новог Сада, поводом понижавајућег…

Опширније →
Притужба С. Ч. против Агенције за приватизацију због дискриминације по основу пола и брачног и породичног статуса у области рада и запошљавања

дел. бр. 07-00-157/2013-02 датум: 22. 6. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју je поднелa С. Ч. из Б. против Агенције за приватизацију, због дискриминације на основу пола и породичног статуса у поступку утврђивања вишка запослених у Агенцији за приватизацију. 1. ТОК ПОСТУПКА 1.1. Повереници за заштиту равноправности притужбом се…

Опширније →
Притужба С. Ј. против РЗО филијала Пирот због вишеструке дискриминације у области социјалне заштите

дел. бр. 07-00-97/2013-02 датум: 21. 6. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Донето у поступку поводом притужбе С. Ј. из П. против Републичког фонда за здравствено осигурање, Филијалa за Пиротски округ, због вишеструке дискриминације приликом остваривања права на обавезно здравствено осигурање. 1. ТОК ПОСТУПКА 1.1. Повереници за заштиту равноправности притужбом се обратила С. Ј. из П, поводом…

Опширније →
Притужба Б. ц. з. б. п. против Мин. одбране УО и ВА због дискриминације по основу пола и брачног и породичног статуса у области образовања и васпитања

дел. бр. 07-00-114/2013-02 датум: 21. 6. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе организације „Б. ц. з. б. п.“ из Б. против Министарства одбране Републике Србије, Универзитета одбране и Војне академије због конкурса за пријем кандидата из грађанства на Војну академију и Медицински факултет ВМА Универзитета одбране у Београду у школској…

Опширније →
Притужба Р. Д. против Н. Т. због дискриминације по више основа

дел. бр. 07-00-62/2013-01 датум: 19.5.2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднелa Р. Д. из С. против Н. Т, председника општине С, због узнемиравања и понижавајућег поступања приликом доделе Cветосавске награде 26. јануара 2013. године у хотелу С. у С. 1. ТОК ПОСТУПКА 1.1. Повереници за заштиту равноправности притужбом…

Опширније →
Притужба удружења З. н. д. против позоришта П. због вишеструке дискриминације у области културе

дел. бр. 1132 датум: 31. 7. 2012. Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прима и разматра притужбе због повреда одредаба Закона о забрани дискриминације, даје мишљења и препоруке и изриче законом утврђене мере (чл. 33. ст. 1. т. 1. Закона о забрани дискриминације „Сл. гласник РС“ бр. 22/2009), поводом притужбе удружења „Ж. н. д.“…

Опширније →
Притужба М. П. против СО Сврљиг због дискриминације на основу брачног статуса и места пребивалишта

дел. бр. 791 датум: 11. 6. 2012. Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прима и разматра притужбе због повреда одредаба Закона о забрани дискриминације, даје мишљења и препоруке и изриче законом утврђење мере (чл. 33. ст. 1. т. 1. Закона о забрани дискриминације „Службени гласник РС“, бр. 22/2009), поводом притужбе М. П. из С,…

Опширније →
Притужба А. С. М. против Н. А. А. В. због дискриминације на основу пола и брачног и породичног статуса у области рада и запошљавања

дел. бр. 715 датум: 7. 6. 2012. Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прима и разматра притужбе због повреде одредаба Закона о забрани дискриминације и даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима (чл. 33. ст. 1. т. 1. Закона о забрани дискриминације, „Сл. гласник РС“, бр. 22/09) поводом притужбе А. С. М. из Н,…

Опширније →
back to top