Дан: 22. децембра 2013.

Притужба M. Ђ. прoтив Дoмa здрaвљa С. збoг дискриминaциje пo oснoву стaрoснoг дoбa у oблaсти рaдa и запошљавања

бр. 07-00-614/2013-02 датум: 23. 12. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе М. Ђ. из С, против послодавца Дома здравља С, а поводом конкурса за упис на специјализацију и ужу специјализацију. Током поступка утврђено је да су Правилником о стручном усавршавању прописани критеријуми за упућивање на специјализацију и ужу специјализацију, и…

Опширније →
Притужба oргaнизaциje M. ж. п. н. прoтив приврeднoг друштва Ц. збoг дискриминaциje пo вишe oснoвa у oблaсти рaдa и запошљавања

бр. 07-00-624/2013-02 датум: 23. 12. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднела М. ж. п. н. против привредног друштва Ц. д. о. о. из Ч, због упитника за запослење који је постављен на интернет презентацији овог друштва, с обзиром да се поједина питања у овом упитнику односе на…

Опширније →
back to top